Nieuws: Bestuurlijke boete voor beheerder die Wwft verplichtingen niet naleeft

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee bestuurlijke boetes uitgedeeld aan Revo Capital Management B.V. De verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering zouden meerdere malen niet zijn nageleefd. Revo zal een gezamenlijke boete van € 153.000 moeten betalen.

Light-beheerder

Revo Wordt gecategoriseerd als light-beheerder. Dat betekent dat het bedrijf als geregistreerde beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen wel onder toezicht van de AFM staat voor zover het de Wwft-regelgeving betreft maar niet vergunningplichtig is. Revo zou in deze rol wel als poortwachter van het financiële stelsel moeten dienen en rekening moeten houden met de wetgeving in de Wwft.

Tot december 2020 was er echter geen Wwft-beleid voor de fondsen die Revo beheerde en was er bij deze fondsen ook geen risicobeoordeling uitgevoerd. “Beheerders moeten ervoor zorgen dat de fondsen die zij beheren, hun risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vaststellen en beoordelen. Deze risicobeoordeling dient als basis voor het Wwft-beleid van de fondsen, dat de fondsen in staat moet stellen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen”, aldus de AFM.

Politiek prominente personen

Een van de taken die een beheerder moet uitvoeren is het opzetten van procedures om te bepalen bepalen of klanten een hoge functie in het openbaar bestuur vervullen of hebben vervuld. Het gaat om de PEP’s, politiek prominente personen. Deze personen kunnen een extra risico vormen voor een beleggingsinstelling doordat zij onder andere een grotere kans op reputatieschade en corruptierisico met zich meebrengen.

Tot december 2020 hadden de fondsen die Revo beheerde geen methode om te controleren of hun cliënten tot de groep PEP’s behoorden.

Boetebedrag

Voor het ontbreken van risicobeoordeling en het ontbreken van Wwft-beleid geldt een boete van € 500.000. Zonder de controle op PEP’s is het basisbedrag 2.000.000 euro. De omvang en duur van de overtreding werd door de AFM echter als zeer ernstig beschouwd, zodat beide basisbedragen met 25% zijn verhoogd.

“Daarbij is voor de AFM onder meer relevant dat de beleggingsfondsen voornamelijk cliënten met hoge risico’s op witwassen bedienden, en dat de overtredingen meer dan twee jaar hebben voortgeduurd”, aldus de AFM. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf werd de uiteindelijke boete echter verlaagd naar € 28.000 en € 125.000.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant