De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht financiële instellingen om KYC-procedures uit te voeren. Deze verplichting heeft als doel de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Wij zien echter dat er vergaande KYC-onderzoeken worden uitgevoerd door banken en financiële instellingen om de herkomst van het vermogen van klanten te bepalen.

Wat is KYC?

KYC (Know Your customer of Ken Uw Klant) zijn achtergrond controles die financiële instellingen moeten uitvoeren als onderdeel van hun risico gebaseerde aanpak. Het KYC-proces omvat de verificatie van de identiteit van de cliënt met behulp van documentatie zoals een identiteitsbewijs met foto, een bewijs van de geboortedatum of het woonadres. Deze controle kan handmatig of elektronisch worden uitgevoerd.

Financiële instellingen moeten iedereen met wie ze samenwerken identificeren en controleren om te voorkomen dat zij onbewust betrokken raken bij witwaspraktijken of terrorismefinanciering.


Waarom is er KYC?

Als je weet wie je klanten zijn, is het gemakkelijker om criminele activiteiten in het financiële verkeer op te sporen. Zo voorkom je dat je als bedrijf onbewust zaken doet met criminele instellingen en zorg je er als bedrijf voor dat criminele activiteiten, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering snel opgespoord kunnen worden. Daarom proberen financiële instellingen bij de aanvraag al mensen met verkeerde intenties buiten de deur te houden.

Is KYC verplicht?

De maatregelen voor het Know Your Customer onderzoek zijn vastgelegd in Nederlandse en Europese wetgeving. Niet alleen banken, maar alle financiële instellingen, zoals accountants, advocaten, financieel adviseurs en verzekeraars zijn verplicht een goed KYC/CDD-beleid te voeren. Daarnaast zijn ze verplicht een melding te doen bij de Belastingdienst en andere toezichthouders wanneer ze iets vreemds constateren.

Ook de klanten van de bank zijn verplicht om mee te werken aan het KYC-onderzoek. Als u dit niet doet, dan zal de bank het onderzoek aanmerken als niet afgerond. De bancaire relatie kan dan worden opgezegd op grond van de bank haar Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

Wat betekent dit voor u als klant?

Een financiële dienstverlener kan vragen stellen over uw achtergrond, bedoelingen en motieven. De diepgang van de screening verschilt tussen particulieren en bedrijven en is afhankelijk van de risicocategorie waarin u valt: een eenvoudige screening en monitoring voor klanten met een laag risico en een strengere screening voor klanten met een hoger risicoprofiel. Afhankelijk van de uitkomst van de screening wordt u al dan niet als klant geaccepteerd.

Na succesvolle acceptatie start de monitoring. Meestal merkt u niets, tenzij er iets verdachts of ongewoons uit de monitoring naar voren komt. De dienstverlener neemt dan contact met u op om een actie vanuit uw rekening te verifiëren. Als u het niet goed kunt uitleggen, kan uw risicoprofiel worden aangepast of, in extreme gevallen, kan de bancaire relatie worden beëindigd.

Geldezels

Denk bijvoorbeeld aan een jonge retail klant met een laag risico die in de verleiding komt om ongebruikelijke geldbedragen buiten zijn risicoprofiel over te maken naar andere rekeningen. Als uit het daaropvolgende klantonderzoek blijkt dat hij of zij als geldezel heeft gehandeld, betekent dit meestal dat hij of zij onmiddellijk als klant wordt afgewezen.


Wat zijn de gevolgen van KYC?

Gevolgen voor bank of financiële instelling

Wanneer de zorgvuldigheidsplicht niet wordt nageleefd, kan dit leiden tot aanzienlijke geldboetes, reputatieverlies of zelfs gevangenisstraffen en intrekking van de zakelijke licentie.

Gevolgen voor u

Het kan zo zijn dat de bank of financiële instelling bij een cliëntenonderzoek vindt dat u onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven. Het onderzoek wordt dan als niet afgerond bestempeld. Dit kan nadelige gevolgen hebben. De bank kan de bancaire relatie opzeggen op grond art. 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Hierin is bepaald dat zowel de bank als de cliënt de relatie kan beëindigen. Het opzeggen van de bestaande relatie wordt beheerst door de contractuele zorgplicht van de opzeggende partij.

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregisters, wat toekomstige bankzaken kan belemmeren.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant