Nieuws: Compensatie Uniform Herstelkader bijna voltooid

In 2016 is het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB opgesteld. Dit herstelkader legt zes grootbank in Nederland regels op over de afwikkeling van rentederivaten die zijn verkocht aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Begin juli heeft de Autoriteit Financiële Markten een voortgangsrapport gepubliceerd over het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB. Uit dit rapport blijkt dat 99% van alle MKB’ers met een rentederivaat zijn benadert door hun bank. Vijf van de zes banken die zich hebben aangesloten bij het Uniform Herstelkader hebben al hun gedupeerde klanten een aanbod gestuurd.

Uniform Herstel Kader

Drie jaar geleden hebben zes banken het Uniform Herstel Kader ondertekend. Hiermee hebben zij zich verbonden aan de grote compensatieregeling. De compensatieregeling verplicht de aangesloten banken alle klanten te benaderen die een rentederivaat hebben afgesloten. De gedupeerde klanten moet een aanbod worden gedaan om de door hen geleden schade te compenseren. MKB’ers krijgen een termijn van twaalf weken om het aanbod van de bank te beoordelen. De ondernemers krijgen ook de mogelijkheid om aanvullende informatie aan de bank te verstrekken. Het aanbod moet in dat geval opnieuw worden beoordeeld door de bank. Kan een ondernemer zich niet vinden in het aanbod van de bank. Dan kan een bindend advies worden gevraagd aan de derivatencommissie die is ingesteld op grond van het Uniform Herstelkader. Een gedupeerde klant kan het aanbod van de bank ook weigeren. In dat geval kan het geschil worden voorgelegd aan het Kifid of de civiele rechter.

14.000 ondernemers hebben aanbod geaccepteerd

In totaal komen 18.673 bedrijven in aanmerking voor compensatie op grond van het Uniform Herstelkader. Op de peildatum van 31 mei 2019 heeft de AFM geconstateerd dat aan 18.400 klanten een aanbod brief is verstuurd. Eind 2018 hadden vier banken aan al hun klanten een aanbodbrief verstuurd. Inmiddels heeft ook de vijfde bank al zijn gedupeerde klanten benaderd. Deze klanten is in 88% van de gevallen een compensatie aangeboden. In 11% van de gevallen is een volledig voorschot aangeboden. Enkele ondernemers komen niet in aanmerking voor een voorschot omdat zij in faillissement verkeren. Op de peildatum hebben ruim 14.000 MKB’ers het aanbod van hun bank geaccepteerd. Zij hebben in totaal €1,3 miljard ontvangen.

Laatste dossier worden eind 2019 afgerond

Het volgende voortgangsrapport wordt begin 2020 verwacht. De AFM zal dan rapporteren over de stand van zaken tot en met 31 december 2019. De verwachting is dat eind 2019 de laatste aanbod brieven worden verstuurd. Ook de laatste van de zes banken zal dan al haar klanten een aanbod hebben gedaan. De laatste groep gedupeerde ondernemers betreft de meest complexe dossiers. Voor de beoordeling van deze dossiers is maatwerk vereist. Inmiddels hebben deze klanten al wel een volledig voorschot ontvangen van hun bank.

Klik hier voor het volledige voortgangsrapport van de AFM.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant