Nieuws: Dossier rentederivaten bij ABN Amro en Rabobank nog niet afgesloten

Uit een nieuw voortgangsrapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat voor ABN Amro en Rabobank het rentederivatendossier nog niet is afgesloten. De banken hebben jarenlang rentederivaten aan mkb’ers verkocht. Deze complexe, dure en niet-passende financiële instrumenten hebben aan bijna 19.000 ondernemers schade toegebracht. Met deze derivaten konden ondernemers zich indekken tegen een stijging in de rente. De mkb’ers werden vaak niet goed voorgelicht waardoor de ondernemers na het afsluiten van dergelijke producten in financiële moeilijkheid kwamen. Hoewel de banken lang hebben volgehouden dat zij niet in de fout zijn gegaan bij het aanbieden van deze producten, hebben zij in 2016 toch ingestemd voor een vrijwillige oplossing. Dit deden zij door het Uniforme Herstelkader op te zetten. Dit kader legt vast hoe het compensatieproces eruit ziet en er staan afspraken in over de hoogte van de vergoedingen. Inmiddels hebben ING, Van Lanschot, SNS en Deutsche Bank samen met ABN Amro en Rabobank al ruim €860 miljoen uitgekeerd als compensatie. In totaal hebben de zes banken een bedrag van €1500 miljoen gereserveerd voor de compensatie. Rabobank heeft van de zes banken de grootste reservering getroffen: €750 miljoen. Zij geeft aan naar verwachting het gehele bedrag nodig te hebben om de gedupeerde ondernemers te compenseren.

Veel ondernemers hebben een voorstel ontvangen

Inmiddels hebben 17.000 gedupeerde ondernemers een compensatie of volledig voorschot aangeboden gekregen. Hiervan hebben 15.000 ondernemer al een compensatie ontvangen. ING, Van Lanschot, SNS en Deutsche Bank hebben al hun klanten inmiddels een definitief voorstel gedaan. ABN Amro verwacht voor het einde van het eerste kwartaal de laatste 1500 gedupeerde ondernemers een aanbod te sturen. De Rabobank heeft al voor de jaarwisseling al haar klanten benaderd. De ondernemers hebben twaalf weken de tijd om het aanbod van hun bank te accepteren. Mochten zij niet akkoord gaan dan moeten zij het voorschot dat zij van de bank hebben ontvangen terugbetalen. Veel ondernemers vinden de termijn van twaalf weken te kort maar veel ondernemers zijn eind 2018 toch akkoord gegaan. Uit het rapport van de AFM blijkt dat 110 ondernemers het aanbod van hun bank hebben afgewezen. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Wopke Hoekstra ‘dat voor het grootste deel van de mkb-klanten het einde in zicht is’. Daarnaast benadrukt hij dat ‘ondanks deze positieve berichten van groot belang is dat de voortgang goed gemonitord blijft worden’.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht in het Financieel Dagblad van 31 januari 2019.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met particulieren en ondernemers die vragen hebben over rentederivaten, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigd zowel de belangen van individuele gedupeerde als van groepen gedupeerde die een collectieve claim willen instellen. Klik hier om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze advocaten.

Zie vergelijkbare nieuwberichten:
Lakeman dagvaardt Rabobank en eist vergoeding wegens verkoop renteswap aan corporatie
Opnieuw vertraging bij de herbeoordeling van rentederivaten

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant