Nieuws: Consumentenbond spant zaak aan wegens woekerpolis maar verliest wederom

De rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dan geen sprake was van een oneerlijk beding. De consumentenbond had een zaak aangespannen tegen de Nationale-Nederlanden. NN had voldoende informatie verstrekt aan de consumenten over de kosten van een Universal Life-levensverzekeringen. Dit werd beoordeeld aan de hand van de regelgeving en opvattingen die golden in de jaren toen de polissen werden afgesloten.

De rechter vond dat klanten hebben ingestemd met de kosten, omdat zij het aanvraagformulier hebben ondertekend. Het aanvraagformulier werd ingevuld naar aanleiding van een offerte. Op moment van ondertekening heeft een wilsovereenstemming plaatsgevonden. NN en haar klanten waren het kennelijk eens over de kosten in de premie.

De Consumentenbond was van mening dat geen sprake was van wilsovereenstemming. De exacte kosten waren immers niet op de offerte vermeld. Als wordt gekeken naar de regels die destijds golden, was dit ook niet verplicht. De Consumentenbond kon niet aantonen dat de klanten een andere keuze hadden gemaakt als ze op de hoogte waren van de kosten.

Eerder dit jaar had de Consumentenbond ook een zaak lopen tegen ASR. Daar stelde de Consumentenbond dat er geen overeenstemming was bereikt over de kosten die op de premie werden ingehouden. De rechter besloot in die zaak dat de verzekerden instemde met een voorgespiegeld eindkapitaal. In dat eindkapitaal werd gesproken over een bijbehorende brutopremie. Er was een akkoord gegeven voor de kosten die verrekend zouden worden met de premie.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant