Nieuws: Extra monitoring op transacties door nieuw Wetsvoorstel

Het nieuwe wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ wordt door het kabinet gehandhaafd. Banken worden verplicht om extra monitoring uit te voeren en gezamenlijk transacties van hun cliënten te controleren. Ook wil Minister Kaag (financiën) dat transacties boven de 100 euro worden opgeslagen in een gezamenlijke database.

Aanleiding

Minister Kaag zei dat het kabinet op de hoogte is van bezwaren van de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens, die hebben gewaarschuwd voor het beschermen van de privacy van burgers. Ze wijst er echter op dat de huidige vormen van transacties toezicht criminelen de mogelijkheid bieden zich laag te houden door transacties uit te voeren via verschillende partijen en verschillende banken. “De gecombineerde kracht en kennis die samengestelde transactie bewaking biedt, kan barrières creëren die het witwassen van geld aanzienlijk moeilijker maken.”

Gezamenlijk toezicht op transacties door banken is een nationale en internationale nog niet op niveau. Minister Kaag geeft toe dat de effectiviteit ervan in de praktijk nog moet worden bewezen. Desalniettemin is zij van mening dat gezamenlijk toezicht op transacties een effectief middel kan zijn om de aanpak van witwasbestrijding te verbeteren. Volgens Kaag is de hoeveelheid data die kan worden gedeeld “zo beperkt mogelijk, tot een punt waarop de effectiviteit van het gezamenlijk monitoren van transacties ernstig in het gedrang komt”.

Nadelige gevolgen extra monitoring

Deze gezamenlijke monitoring zal ervoor zorgen dat het financiële stelsel wordt beschermd tegen crimineel verkregen vermogen. Alleen zorgt dit er ook voor dat klanten van banken onderworpen worden aan vergaande klantenonderzoeken.

Het kan zo zijn dat de bank bij een cliëntenonderzoek vindt dat u niet volledige openheid van zaken heeft gegeven. Ze merken het onderzoek dan aan als niet afgerond. Dit kan nadelige gevolgen hebben. De bank kan hierdoor de bancaire relatie opzeggen voor al uw rekeningen onder het mom van niet voldoen aan de eisen in haar Algemene Bankvoorwaarden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregister, wat toekomstige bankzaken kan belemmeren.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant