Nieuws: Financieel Recht Advocaten voorziet schadeclaims crowdfunding

Veel ondernemers of andere geldzoekenden krijgen via reguliere kanalen zoals de bank niet zomaar een financiering meer en zoeken hun heil elders. Dat heil wordt met met name bij de particuliere belegger gevonden. Met het ontbreken van rendement in de vorm van een reële rentevergoeding op een gewone spaarrekening zijn veel particulieren bereid tot het uitlenen van (zeer) forse bedragen, al dan niet verblind door voorgehouden hoge rendementen én de succesverhalen van crowdfunding. Naar verluidt zijn er inmiddels alleen al in Nederland circa 100 (online) platforms voor crowdfunding actief waarin alleen al in 2014 voor enkele tientallen miljoenen is omgegaan. Is crowdfunding een “loterij zonder nieten”? Financieel Recht Advocaten stelt dat dit niet het geval is en dat het een kwestie van tijd is voordat de eerste schadeclaims in het kader van crowdfunding aangekondigd zullen worden.

Waarborgen gewone kredietverlening ontbreken
Vanuit “de markt” komen langzaamaan de eerste bezorgde geluiden. De roep om meer professionaliteit, toezicht én transparantie wordt luider. Waar professionele partijen als banken hoogopgeleide en ervaren mensen kredietaanvragen laten beoordelen, in het belang van de spaarder, is de particuliere belegger (vaak) niet dan wel niet voldoende in staat om een project dat via crowdfunding gefund wil worden op risico én rendement te doorgronden, zo luidt het. Een gemiddelde consument c.q. belegger is doorgaans ook niet staat om de kredietwaardigheid van hun potentiële debiteur juist in te schatten. De waarborgen die banken normaal gesproken inbouwen bij kredietverlening ontbreken goeddeels dan wel volledig.

Informatie- en kennisachterstand bij de particuliere belegger.
Daarbij zijn er zorgen over de informatieverstrekking. Een gemiddelde consument weet bijvoorbeeld niet zomaar wat een converteerbare obligatie is. Ook op dit type effecten wordt door particulieren ingeschreven onder het mom van crowdfunding. Dat er een verband bestaat tussen de hoogte van het voorgestelde rendement en het risico verbonden aan hetgeen ter belegging wordt aangeboden (correlatie) is voor een gemiddelde consument c.q. belegger ook geen feit van algemene bekendheid. En bovengemiddelde rendementen van 8% of nog meer komen zeer geregeld voor.

Zorgplicht van geldvrager, bemiddelaar en accountant
De vraag is of de potentiële debiteur dan wel het online platform niet een zorgplicht zouden moeten innemen jegens de particuliere belegger? Een zorgplicht die er in ieder geval uit bestaat dat de informatieverstrekking volledig, begrijpelijk en juist is alsmede voorzien is van niet mis te verstane waarschuwingen omtrent risico’s. En waarom zou een bank of een financieel adviseur c.q. tussenpersoon soms een belegger moeten ontraden om een transactie aan te gaan en zou een online platform en de kredietnemer geen enkele verantwoordelijkheid jegens deze belegger hoeven te dragen? Daarbij geldt voor banken dat het vaste rechtspraak is dat deze onder omstandigheden een zorgplicht jegens derden hebben en onder omstandigheden ook jegens die derden aansprakelijk worden te gehouden tot schadevergoeding. En dat geldt ook voor accountants die veel bij crowdfunding projecten betrokken zijn en deze zelfs ook initiëren om hun klant maar een financiering te helpen. Kortom: diverse bij crowdfunding betrokken partijen lopen serieuze aansprakelijkheidsrisico’s in het geval een project niet goed afloopt.

Door crowdfunding geleden schade claimen
Via crowdfunding belegt de particulier weer “en masse”. De vraag is dan niet of, maar wanneer de eerste echecs zich met crowdfunding gaan voordoen. In dat geval zal exact diezelfde particulier die met beleggingsproducten als aandelenlease, woekerpolissen en met volksaandelen als Baan Company, KPN en Ahold veel geld heeft verloren de grote verliezer zijn. En deze particulier zal, net als voorheen, deze schade via rechtszaken gaan verhalen op de veroorzakers daarvan alsmede op de daarbij betrokken hulppersonen als accountants.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten
Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Financieel Recht Advocaten is een initiatief en handelsnaam van Silver Advocaten B.V. te Waalwijk.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant