Nieuws: Hof Verenigd Koninkrijk: verzekeraars toch gehouden uit te keren wegens corona

Mkb-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben weer hoop. Door de coronacrisis zijn zij een groot deel van de omzet kwijtgeraakt. Verzekeraars wezen de claims af. Het Hof heeft nu geoordeeld dat verzekeraars in veel gevallen toch over moeten gaan tot uitkering omdat de schade kan worden ondergebracht onder de bedrijfsschadeverzekering.

Polissen voor het mkb bieden vaak slechts recht op verhaal van de schade in het geval dat sprake is van schade aan bedrijfseigendommen. Er zijn maar beperkte dekkingen die schade door bedrijfsonderbreking en de gevolgen daarvan, vergoeden. Er is discussie ontstaan over de dekking. In Nederland bestaat weinig discussie, nu de meeste polissen een uitsluiting van dergelijke schade bevatten.

De FRA heeft de High Court een aantal ‘test cases’ voorgelegd. In de test cases stond der discussie of een recht bestond op schadevergoeding vanwege de overheidsmaatregelen in verband met corona. Door antwoord op de cases zou er meer duidelijkheid moeten komen voor polishouders. In de meeste gevallen werd beslist dat er recht op schadevergoeding bestond. In het algemeen werd geconcludeerd dat indien een polis een dekking bevatte voor besmettelijke ziekten of gedwongen sluiting, deze dekking ook moest worden toegepast op de corona-situaties.

Per polis moet worden gekeken wat het oordeel nu precies in de concrete omstandigheden betekent. Het oordeel van het hof schept slechts een basis voor het berekenen van de vergoeding, maar de exacte bedragen zijn niet voorgeschreven.

Verzekeraars moeten in een korte periode aan de slag gaan met het verwerken van claims. Zij moeten hun polishouders snel duidelijkheid verschaffen. Binnen zeven (7) dagen kunnen zij een bericht verwachten. Verzekeraars probeerde de rol van de tussenpersoon te benadrukken. Het ontbreken van een uitkering zou te wijten zijn aan de adviseur. De adviseurs had immers maar voor een geschikte polis moeten zorgen, aldus de verzekeraars.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant