Nieuws: Kwaliteitscontrole bij accountants: een noodzaak voor verbetering

In een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 21 accountantsorganisaties, waarbij 52 opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB’s) zijn geanalyseerd, zijn zorgwekkende conclusies naar voren gekomen. Het onderzoek onthulde een gebrek aan diepgang in veel OKB’s en wees uit dat het beleid rondom deze beoordelingen bij reguliere vergunninghoudende accountantskantoren tekortschiet. Deze bevindingen werpen licht op een ernstig probleem binnen de sector, dat de betrouwbaarheid van financiële controles ondermijnt.

Het belang van grondige kwaliteitsbeoordelingen

Jaarlijks worden ongeveer 3.000 OKB’s uitgevoerd bij controles van organisaties van openbaar belang (oob’s) en andere risicovolle controles. Echter, de AFM constateert dat deze beoordelingen vaak niet de kwaliteitsgarantie bieden die nodig is om de oordelen van externe accountants te ondersteunen. Bij de niet-oob-vergunninghoudende accountantsorganisaties (AO’s-RV) was bij een significant aantal van de beoordeelde OKB’s de vereiste diepgang niet aanwezig. Dit probleem was ook zichtbaar bij een aantal oob-vergunninghoudende kantoren (AO’s-oob), hoewel in mindere mate.

Tekortkomingen in beleid en deskundigheid

Een opvallende bevinding is dat het beleid omtrent OKB’s bij veel AO’s-RV onvoldoende is. Ook de evaluatie van de bekwaamheid en onafhankelijkheid van de OKB’ers laat te wensen over. Dit wijst op een systemisch probleem binnen de sector, waarbij de noodzaak voor verbetering van het OKB-beleid en de waarborging van deskundigheid en onafhankelijkheid van OKB’ers essentieel is voor het herstel van vertrouwen in financiële controles.

Aanbevelingen voor verbetering

De AFM heeft op basis van haar bevindingen aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van OKB’s te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn reeds met de branche gedeeld en besproken, met als doel de integriteit van financiële rapportages te waarborgen en het vertrouwen in de accountancysector te herstellen.

Financieel Recht Advocaten

De resultaten van het AFM-onderzoek benadrukken de noodzaak voor accountantsorganisaties om hun beleid en praktijken omtrent OKB’s kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren. Het is cruciaal dat deze organisaties maatregelen nemen om de kwaliteit van hun controles en de deskundigheid van hun medewerkers te waarborgen.

Heeft u vragen over de regulering en naleving binnen de accountancysector, of bent u op zoek naar juridische bijstand op dit gebied? Neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten. Ons team van experts staat klaar om u van advies te voorzien en te ondersteunen bij het navigeren door de complexe wereld van financieel recht.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant