Nieuws: Nationale Nederlanden houdt last van woekerpolisaffaire

Nationale Nederlanden opnieuw onder vuur bij Kifid

Op 30 juni 2014 meldde De Telegraaf dat, een dag voor de beursgang van Nationale-Nederlanden de verzekeraar opnieuw een gevoelige tik diende te incasseren in de zogenaamde woekerpolisaffaire. In een zaak die aanhangig is bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) zou een door het KiFiD benoemde deskundigen hebben geoordeeld, aldus De Telegraaf, dat Nationale Nederlanden aan de betreffende verzekerde een te hoge premie overlijdensrisicoverzekering in rekening heeft gebracht. Ten aanzien van de hoogte van de premie is er tussen de verzekerde en Nationale Nederlanden nooit overeenstemming bereikt. Uit het artikel in De Telegraaf volgt dat Nationale Nederlanden verzekerde kennelijk onjuist danwel onvolledig heeft geïnformeerd over de overlijdensrisicopremie omdat de hoogte van die premie afhankelijk was van de te behalen rendementen. Indien de te behalen rendementen hoog waren dan kon de premie voor het overlijdensrisico laag blijven. Indien de bij aanvang geprognostiseerde rendementen evenwel achterwege bleven dan steeg de premie voor de overlijdensrisicoverzekering en teerde die premie nog verder in op het verzekerde kapitaal bij leven. Dit wordt ook wel het inteereffect genoemd.

Wabekenorm overboord

Opmerkelijk daarbij is dat, zo De Telegraaf, het KiFiD de eerder door de financiële Ombudsman Jan Wolter Wabeke ontwikkelde norm voor het berekenen van schade in woekerpoliszaken overboord zou zetten en thans met een nieuwe formule zou komen om de schade in woekerpoliszaken te berekenen.

Dit punt van het hefboom- en inteereffect staat los van het punt met betrekking tot de eerste kosten waarover Nationale Nederlanden de verzekerde noch voor, noch tijdens (tot 2008) de verzekering heeft geïnformeerd. Een advocaat van de verzekerden laat in De Telegraaf optekenen dat er met betrekking tot die eerste kosten ongeveer € 6.000,- per polis terugbetaald zal moeten worden aan de verzekerde. Daar zou een bedrag van € 1.500,- aan schade bovenop komen.

Vraag de hoogte van uw kosten en overlijdensrisicopremies op

In onze praktijk behandelen wij onder meer woekerpolisdossiers van verzekerden die met Nationale Nederlanden het product Flexibel Verzekerd Beleggen hebben afgesloten. Ook in die zaken zijn verzekerden niet of nauwelijks geïnformeerd over de eerste kosten en is er ten aanzien van de hoogte van de overlijdensrisicopremie tussen de verzekerde en Nationale Nederlanden doorgaans niet afgesproken. In veel van die gevallen is het inderdaad juist dat er € 6.000,- per polis aan kosten wordt ingehouden. In sommige gevallen hebben wij evenwel ook gezien dat er wel tot 30 à 40% van de betaalde premie aan kosten en risicopremies wordt ingehouden. Het gaat dan, afhankelijk van de hoogte van de premie, over veel meer dan € 6.000,- per polis aan eerste kosten. Ten aanzien van de overlijdensrisicoverzekering is het zo dat er in de voorbeeldrendementen in de offerte doorgaans met maatmannen wordt gewerkt. Het loont de moeite om bij Nationale Nederlanden te informeren op grond van welke maatman het voorbeeldrendement is berekend. Zeker in die gevallen waarin er sprake is van een van te voren bij Nationale Nederlanden bekend doel, bijvoorbeeld het aflossen van een hypothecaire schuld dan kan de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering van grote invloed zijn op de uitkering op einddatum.

Stuur een stuitingsbrief aan Nationale Nederlanden om verjaring tegen te gaan.

Heeft u bij Nationale Nederlanden een Flexibel Verzekerd Beleggen product afgenomen, al dan niet in combinatie met een hypotheek, dan raden wij u aan om zo snel als mogelijk een zogenaamde stuitingsbrief te sturen waarin u Nationale Nederlanden aanspreekt op de door haar gemaakte fouten alsook een stuitingsbrief stuurt aan uw tussenpersoon die u eveneens aanspreekt op de door hem of haar gemaakte fouten.

Financieel Recht Advocaten is u gaarne van dienst bij het onderzoeken van uw haalbaarheid van een zaak tegen Nationale Nederlanden. Neem contact met ons op via het contactformulier.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant