Nieuws: Nieuw wetsvoorstel om recht op een betaalrekening bij de bank aan te vragen en te behouden

Een nieuw initiatief voor een wetsvoorstel moet het voor Nederlanders buiten de Europese unie mogelijk maken om een recht te creëren op het aanvragen en behouden van een basisbetaalrekening bij een bank.

Initiatiefnemer is Joost Sneller van de D66. In de toelichting bij het voorstel staat beschreven dat het soms verstrekkende gevolg heeft als iemand niet kan beschikken over een betaalrekening. De gevolgen zijn zowel financieel als medisch van aard.

Het niet kunnen beschikken over een basisbetaalrekening kan onder de nieuwe wet alleen nog in de gevallen dat het zou gaan om disproportionele inspanning van een bank. Daardoor krijgen Nederlanders die woonachtig zijn buiten de Europese Unie het recht op een basisbetaalrekening bij de bank. Daarvoor is het wel nodig dat transacties worden gemonitord. Dit lijkt proportioneel te zijn, aldus de initiatiefnemer.

Banken hebben te maken met lokale wet- en regelgeving. In enkele landen moeten de banken ook voldoen aan vergunnings- en vestigingsvereiste. De inspanning die de bank hiermee heeft, wordt ook proportioneel geacht, mede omdat sprake is van convergerende financiële wetgeving.

Zoals hiervoor genoemd, geldt voor enkele landen ook een vestigingsvereiste. Dit houdt in dat een buitenlandse bank bij het aanbieden van bancaire diensten een vestiging dient te hebben in dat betreffende land. Ook hier zou het wederom gaan om een proportionele inspanning. Indien er geen sprake is van een vestiging in het land, dan dient het recht op een basisbetaalrekening te wijken. De inspanning wordt in dat geval namelijk als disproportioneel aangemerkt.

De wetswijziging zou wel gepaard gaan met een toename in de kosten voor de banken wegens de inspanningen die moeten worden geleverd. Deze kosten zouden kunnen worden verwerkt in de tarieven voor een basisbetaalrekening buiten de Europese Unie.

Klik hier voor het volledige nieuwsartikel.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant