Nieuws: Onafhankelijke deskundigen gaan zich buigen over de herbeoordeling van rentederivaten

De Minister van Financiën, de heer Dijsselbloem, heeft op verzoek van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) onafhankelijke deskundigen benoemd. Deze onafhankelijke deskundigen gaan een kader schetsen aan de hand waarvan banken de herbeoordeling van rentederivaten (opnieuw) moeten gaan uitvoeren. Zo blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

Rentederivaten en onderbelichte risico's

Banken verkochten in het verleden op grote schaal rentederivaten waarmee MKB-ondernemers zich indekten tegen een mogelijke stijging van de rente op hun kredieten. De AFM startte reeds in 2012 een eigen onderzoek naar de rentederivaten die zijn verkocht aan het MKB. Daaruit volgde dat banken in veel gevallen de wettelijke eisen bij de advisering over derivaten aan niet-professionele partijen onvoldoende hebben nageleefd. Vaak bleven de risico's van het product bij een dalende marktrente onderbelicht.

AFM concludeerde tekortkomingen in herbeoordelingen door banken

Op aanbeveling van de AFM zijn banken vervolgens gestart met de herbeoordeling van aan het MKB verkochte rentederivaten. Indien bleek dat de banken onvoldoende hadden gewaarschuwd voor risico's die aan de financiële producten kleefde, moest er een passende oplossing komen (lees: financiële compensatie). De AFM hield toezicht op deze herbeoordeling. De AFM constateerde tussentijds dat de herbeoordeling door banken niet vlekkeloos verliep. Zo waren banken traag met de herbeoordeling van de financiële producten en hielden zij onvoldoende rekening met het klantbelang.

Kader en procedure herbeoordeling rentederivaten moet worden herzien

De AFM concludeert nu dat de interpretatieruimte van banken bij de herbeoordeling moet worden geminimaliseerd. Er dient een uniform en voorschrijvend herstelkader te worden opgesteld door onafhankelijke deskundigen. De banken moeten zich aan het herstelkader committeren. De AFM adviseert tevens aan de banken dat er externe dossierbeoordelaars worden ingezet voor een juiste toepassing van het herstelkader. Voorkomen moeten worden dat gedupeerden oplossingen mislopen. Alle dossiers moeten volgens de AFM (opnieuw) worden getoetst aan het uniform en voorschrijvend herstelkader.

In een brief van de heer Dijsselbloem aan de Tweede Kamer maakt de minsiter kenbaar dat het advies van de AFM gevolgd zal worden. Voor het opstellen van het herstelkader heeft de heer Dijsselbloem de volgende deskundigen aangesteld: hoogleraar risicomanagement Theo Kocken en de juristen Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe. ABN Amro, Rabobank, ING, SNS en Van Lanschot hebben hun medewerking aan de herziene aanpak van de toezichthouder reeds toegezegd.

Door de herziene aanpak zal de herbeoordeling van de rentederivaten (opnieuw) langer voortduren dan verwacht. De AFM verwacht dat het traject van het toetsen van dossiers aan het herstelkader en het compenseren van klanten medio 2017 kan worden afgerond.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant