Nieuws: Uit arbeidsongeschiktheidsverzekering gezet door reuma

Allianz heeft geen bewijs kunnen leveren in een langslepende rechtszaak. Zo is niet gebleken dat de arts geen verzekering had kunnen afsluiten wanneer de eerdere gezondheidsklachten bekend zouden zijn. Ook is niet aangetoond dat in het geval de klachten bekend waren de uitsluitingsclausule van toepassing zou zijn.

Mevrouw in kwestie is dierenarts. Ongeveer tien jaar geleden sloot zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. In 2014 doet mevrouw een beroep op haar verzekering, nu zij door reuma haar werk niet meer kon verrichten.

Echter, de verzekeraar wilde niet tot uitkering overgaan. Uit nader onderzoek is gebleken dat mevrouw ten tijde van het aangaan van de verzekering deze reuma klachten niet heeft gemeld. Mevrouw is het niet eens met de handelswijze van de verzekeraar en stapt naar de rechter.

De rechter stelt dat Allianz met bewijs moest komen om aan te tonen dat de verzekering niet zou zijn afgesloten dan wel met een of meerdere uitsluitingsclausules. De klachten voorheen betroffen huidklachten, een slijmcyste aan de pols en bronchitis.

Aangezien de visies van diverse medische deskundigen uiteen liepen, heeft de rechter een onafhankelijke deskundige benoemd. Deze deskundige kwam tot het oordeel dat de verzekeringsaanvraag niet zou zijn geweigerd en ook geen sprake zou zijn geweest van uitsluitingsclausules. De opzegging van de verzekering door de verzekeraar is niet rechtsgeldig.

Kortom, dit betekent dat mevrouw aanspraak kan maken op de verzekeringsovereenkomst, nu deze niet is geëindigd. Er is geen causaal verband vastgesteld tussen de niet-medegedeelde feiten omtrent de huidklachten, een slijmcyste aan de pols en bronchitis en de beoordeling van het risico anderzijds.

Allianz Nederland Schadeverzekeringen moet de dierenarts een arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven verstrekken. Eveneens mocht de AOV niet worden opgezegd.

Klik hier voor het volledige artikel op Amweb.

Financieel Recht advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant