Nieuws: Vaker kiezen voor constructie zonder hypotheekrenteaftrek

Een managing shareholder van Hypotheek Visie heeft verklaard dat er ontwikkelingen zijn waar te nemen bij twee groepen relaties. De eerste groep betreft cliënten met een relatief kleine hypotheek. Het eigenwoningforfait is door de waarde van de woning hoger dan wat per jaar aan hypotheekrente moet worden betaald of ingeval het verschil daartussen niet langer interessant is om als aftrekpost in te zetten.

De tweede groep ziet op starters en ouderen. Door afzien van de hypotheekrenteaftrek lost nog maximaal 50% de hypotheeklasten af in een periode van 30 jaar (annuïtair of lineair). Het gevolg hiervan is dat de woonlasten aanzienlijk lager zijn dan in de situatie dat de hypotheekrente op het belastbaar inkomen in mindering wordt gebracht en de verplichting om binnen 30 jaar volledig af te lossen. Omdat de woonlasten per maand lager zijn, kunnen ook mensen die de pensioenleeftijd hebben bereikt nog in de woning blijven wonen.

Deze trend is enorm in trek. Bij 20% van de adviesgesprekken komt dit thema aan bod. De verwachting is dat dit de komende tijd alleen maar gaat toenemen. Omdat sprake is van een aanhoudende lage rente en een dalend percentage waartegen de rente in mindering mag worden gebracht op het belastbaar inkomen, wordt steeds aantrekkelijker.

Het huidige beleid is erop gericht om het totaal aan hypothecaire verplichtingen terug te brengen. Ook worden consument gestimuleerd om binnen 30 jaar volledig te hebben afgelost. Een vraag die daarbij wordt gesteld, is of dit wenselijk is ten aanzien van ouderen. Een beleid moet worden gedragen door de burger, anders zal de burger opzoek gaan naar alternatieven. Het feit dat er meer gebruik wordt gemaakt van de vrijheid, laat zien dat de burger zich niet in het beleid kan vinden. De politiek zal hier in de toekomst op moeten inspelen.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant