Nieuws: Verzekeraar moet garantieclausule uitleggen

Naast de verzekeraar wordt ook vaak de tussenpersoon betrokken in rechtszaken die gaan over uitsluitingsclausules. Tussenpersonen zijn niet alleen een doorgeefluik. Ook zij moeten garantieclausules duidelijk uitleggen.

Manon Pluymen verzorgde een kennisupdate in de jaarbeurs georganiseerd door JPR advocaten. Daar besprak Pluymen de zorgplicht van tussenpersonen rondom clausules in polissen. Aan de hand van uitspraken van rechters benadrukte zij dat tussenpersonen dergelijke clausules duidelijk moet uitleggen. Ook moet worden verteld wat de gevolgen zijn als de klant niet voldoet aan de clausule en de gevolgen daarvan met betrekking tot de dekking.

Hoe ver de zorgplicht reikt, wordt bepaald aan de hand van de omstandigheden van het geval. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de opdracht, de belangen van de cliënt, herkenbaarheid van het risico en de grootte van kans op schade.

De onbekendheid met een clausule wordt minder snel aangenomen wanneer van de klant een zekere mate van professionaliteit mag worden verwacht (bijvoorbeeld bij eigenaren en notarissen). Een voorbeeld is dat de klant het polisblad had moeten en kunnen lezen. In dit kader maakt een tussenpersoon ook geen fout wanneer hij de klant een passende maar niet de meest goedkope of beste polis adviseert, uitzonderingen daargelaten.

Klik hier voor het volledige artikel op Amweb.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant