Nieuws: Verzekeraars schieten tekort bij de afwikkeling van woekerpolissen

De AFM heeft geconstateerd dat de verzekeraars tekortschieten in de afwikkeling van consumenten met een woekerpolis. De AFM haalt hard uit naar de verzekeraars ASR, VvAA, Aegon en Reaal.

De AFM heeft de verzekeraars en tussenpersonen streefcijfers opgelegd voor 2014 om klanten te activeren een keuze te laten maken wat te doen met hun beleggingsverzekeringen c.q. woekerpolis om hun doel zoveel als mogelijk te bereiken en financiële problemen in de toekomst te voorkomen.

Verzekeraars hadden op 1 januari 2013 ruim 250.000 niet opbouwende beleggingsverzekeringen in hun portefeuille. Bij deze beleggingsverzekering leidt de toekomstige inleg naar verwachting niet tot vermogensopbouw. Het door de AFM opgelegde cijfer was dat voor 100% van de consumenten met een dergelijke beleggingsverzekering in 2014 een oplossing zou komen. Een van de mogelijke oplossingen is het aanbieden van een financiële compensatie voor de hoge kosten. Hollands Welvaren is de enige partij die op 30 juni 2014 aan 100% van haar klanten een oplossing had geboden. Onder andere ASR, Aegon en Reaal hebben in 2014 aan minder dan 50% van haar klanten een oplossing geboden. Al deze klanten waar nog geen oplossing voor is geboden, betalen nog steeds maandelijks premie terwijl daar naar verwachting geen vermogensopbouw mee wordt gegenereerd.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving kan de AFM verzekeraars en tussenpersonen niet dwingen om een oplossing te bieden voor het probleem van consumenten met een beleggingsverzekering. Wel is de AFM met de verzekeraars overeengekomen dat deze laatste zich zullen onderwerpen aan het tuchtrecht. Indien resultaten bij bepaalde verzekeraars uit zullen blijven, dan zal de AFM een klacht indienen tegen de desbetreffende verzekeraar. De klacht en de uitspraak mag gepubliceerd worden. Indien ook de tuchtrechtspraak en de publicatie daarvan verzekeraars onvoldoende stimuleert de streefcijfers te behalen, dan zal de AFM de Minister verzoeken om haar passende bevoegdheden te geven.

Lees hier het rapport van de AFM.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant