Nieuws: Wetsvoorstel: ‘Plan van aanpak witwassen’

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een wetsvoorstel gepubliceerd die de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme’ (hierna: Wwft) moet gaan uitbreiden. Het betreft het verbieden van contante betalingen boven de 3000 euro en het vergemakkelijken van gegevensuitwisseling tussen instellingen die belast zijn met de eisen van de Wwft.

Het verbieden van contante betalingen boven de 3000 euro

Het verbieden van beroeps- of bedrijfsmatige contante betalingen van boven de 3000 euro zou moeten bijdragen aan het voorkomen van witwassen. Vaak wordt met contant geld dure spullen gekocht, terwijl onduidelijk is waar dit geld vandaan komt. Op dit moment geldt er een meldplicht bij een contante betaling van boven de 10.000 euro.

Gegevensuitwisseling van banken

Het vergemakkelijken van het uitwisselen van klantgegevens komt voor de banken heel goed uit. Zij worden voor hun witwasbeleid de laatste tijd flink onder de loep genomen door De Nederlandsche bank. De samenwerking tussen banken komt op dit moment moeilijk tot stand omdat er geen gegevens van de klanten gedeeld mogen worden. Witwassen gebeurt vaak gespreid over verschillende banken om de bedragen en dus ook het risico te spreiden. Bij inwerkingtreding van deze wet kunnen betalingspatronen zichtbaar worden die zonder de wet, minder of niet zichtbaar zouden zijn. Ook kan er een ‘zwarte lijst’ met verdachte klanten gevormd worden.

Lees hier het wetsvoorstel.

Lees hier de Memorie van Toelichting.

Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant