Nieuws: Wwft-instellingen krijgen een aangepaste leidraad met regels om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan

Er is een vernieuwde versie opgesteld van de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben de aangepaste leidraad onlangs gepubliceerd.

De leidraad komt niet in de plaats van wet- en regelgeving, maar is slechts bedoeld om Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. In de leidraad worden algemene aspecten besproken die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad dient samen met de specifieke leidraden te worden gelezen. Deze specifieke leidraden zijn door verschillende betrokken toezichthouders gepubliceerd.

In 2011 is de eerste versie van de leidraad opgesteld op aanbeveling van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Deze leidraad was opgesteld om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. In 2014 is de leidraad voor het eerst geactualiseerd. In 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden, daardoor zijn vier richtlijnen die het witwassen tegengaan in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. Door deze implementatie is de regelgeving ingrijpend gewijzigd. Daardoor was het ook noodzakelijk dat de algemene leidraad werd aangepast.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Klik hier voor de leidraad Wwft.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant