De rechtsbijstandsverzekeraar stelt dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft

Het kan zo maar zijn dat uw rechtsbijstandsverzekeraar meent dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft. Dat kan meerdere oorzaken hebben, waaronder;

het ontbreken van kennis zijdens de rechtsbijstandsverzekeraar over een specifiek rechtsgebied;

de rechtsbijstandsverzekeraar heeft niet alle stukken in het dossier en doet zelf onvoldoende moeite om het dossier compleet te maken door stukken op te vragen bij derden en/of de wederpartij;

enz.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw zaak daadwerkelijk geen redelijke kans op succes heeft.

U heeft het recht om het oordeel van de rechtsbijstandsverzekeraar te laten toetsen door een externe advocaat. Dat laten toetsen door een externe advocaat kan zelfs op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Dit wordt een second opinion genoemd. Ook wij kunnen een second opinion voor u uitvoeren, indien u meent dat de rechtsbijstandsverzekeraar ten onrechte meent dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft.

Wij zijn een advocatenkantoor dat onafhankelijk is van rechtsbijstandsverzekeraars. Daarnaast zijn wij ook onafhankelijk van de aan de rechtsbijstandsverzekeraars gelieerde vennootschappen. Bij ons krijgt u (dus) een objectief oordeel over de vraag of uw zaak een redelijke kans op succes heeft.

Waar vind ik dat terug?

In de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekeraar treft u een zogenaamde geschillenregeling aan. Hieronder treft u per rechtsbijstandsverzekeraar aan waar u de geschillenregeling kan terugvinden en hoe u een second opinion kan bewerkstelligen:

  • DAS (DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.)
  • ACHMEA Rechtsbijstand
  • ARAG Rechtsbijstand
  • SRK Rechtsbijstand
Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant