Heeft u een geschil met ARAG over de haalbaarheid van uw zaak? Bent u het niet eens met de jurist van ARAG over de manier waarop uw zaak wordt aangepakt? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U kunt dan op kosten van ARAG een second opinion laten opstellen door een onafhankelijk expert. Aan de uitkomst van deze second opinion is ARAG gebonden.

Geschillenregeling

Wilt u een beroep doen op deze geschillenregeling, dan dient u uw (polis)voorwaarden erbij te pakken. Waar u de geschillenregeling in de (polis)voorwaarden bij ARAG aantreft in de (polis)voorwaarden is afhankelijk van de vraag of u een zakelijke of een particuliere rechtsbijstandsverzekering heeft.

Artikel 6.1 Andere visie op de aanpak van de zaak (particulier)

1. ARAG staat in voor een kwalitatief goede behandeling van uw zaak. Het kan echter gebeuren dat u met ARAG van mening verschilt over de juridische stappen die genomen moeten worden.

2. Ook kan verschil van mening ontstaan over de vraag of het door u beoogde resultaat met redelijke kans van slagen bereikt kan worden. Blijkt het niet mogelijk dit meningsverschil te overbruggen, dan is het van belang dat dit op een goede en zorgvuldige wijze wordt opgelost, zonder dat u hiervan nadeel ondervindt.

3. Daarom schakelt ARAG in dergelijke gevallen een erkende, onafhankelijke deskundige in die als scheidsrechter (juridisch geheten: bindend adviseur) oordeelt over het verschil van mening. In de praktijk wordt aan de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten gevraagd een deskundige, onfhankelijke advocaat als scheidsrechter aan te wijzen. De beslissing van deze scheidsrechter is bindend zowel voor u als voor ARAG. De kosten van de scheidsrechter komen voor rekening van ARAG

4. Deelt de scheidsrechter geheel of in hoofdlijnen de mening van ARAG, dan zal de zaak door ARAG verder worden afgewikkeld zoals eerder was voorgesteld. Wilt u de zaak toch volgens uw visie voortzetten, dan stuurt ARAG u de stukken toe en kunt u de zaak voor eigen rekening verder (laten) behandelen. Bereikt u uiteindelijk het door u beoogde resultaat, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u.

5. Als de scheidsrechter het met uw visie eens is, dan heeft u de vrije keuze wie de zaak verder volgens deze visie zal behandelen. De scheidsrechter of een kantoorgenoot van de scheidsrechter mag de zaak niet verder behandelen. Deze regeling geldt ook als de zaak door een advocaat van het ARAGAdvocatennetwerk® wordt behandeld. Wordt uw zaak behandeld door een advocaat buiten het ARAG-Advocatennetwerk®, dan geldt de volgende regeling. Bent u niet tevreden over de behandeling van de advocaat, dan kunt u de zaak voortzetten met behulp van een andere advocaat. De hiermee gemoeide kosten komen voor uw eigen rekening. Bereikt u uiteindelijk het door u beoogde resultaat, dan vergoedt ARAG de verzekerde kosten van rechtsbijstand achteraf alsnog aan u.

Artikel 18 Als u het niet met ons eens bent (zakelijk)

Wij vinden het belangrijk om uw conflict goed te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet met ons eens bent over de juridische stappen die wij willen nemen. Of dat wij vinden dat het resultaat dat u wilt bereiken geen redelijke kans van slagen heeft. Kunnen u en wij het daarover niet met elkaar eens worden? Dan gebeurt het volgende.

 • In overleg met u maken wij een brief. Daarin formuleren we precies uw standpunt en ons standpunt.
 • Wij vragen de plaatselijke Deken van de Orde van Advocaten om een scheidsrechter aan te wijzen. Dat is altijd een onafhankelijke advocaat.
 • Wij sturen de brief met uw en ons standpunt naar de scheidsrechter. Ook krijgt hij van ons alle informatie die belangrijk is om ons meningsverschil te kunnen beoordelen.
 • De scheidsrechter beslist met deze informatie wie er gelijk heeft, u of wij. Hij mag voor zijn beslissing geen nieuwe informatie gebruiken.
 • Wat de scheidsrechter ook beslist, u en wij moeten ons aan zijn beslissing houden. Wij betalen de scheidsrechter. Deze kosten tellen niet mee bij het maximale bedrag dat we vergoeden.
Is de scheidsrechter het met ons eens?

Als de scheidsrechter vooral ons gelijk geeft, zijn er twee mogelijkheden.

1

Wij behandelen uw conflict zoals wij eerder hadden voorgesteld

2

U wilt het conflict behandelen zoals u denkt dat het goed is. U betaalt de kosten daarvan zelf. Maar bereikt u op deze manier het resultaat dat u wilde? En is dat resultaat definitief? Dan betalen we u alsnog de kosten waarvoor u bij ons verzekerd bent.

Is de scheidsrechter het met u eens?

Als de scheidsrechter vooral u gelijk geeft, behandelen wij uw conflict zoals de scheidsrechter heeft geadviseerd. Schakelen we voor de verdere behandeling een advocaat in? Dan mag u kiezen wie dat wordt. U mag alleen niet kiezen voor de scheidsrechter en ook niet voor iemand die voor zijn kantoor werkt.

Stappenplan

Het volgende stappenplan kunt u volgen als u met ARAG van mening verschilt over de vraag of uw zaak haalbaar is:

1

Laat uw behandelaar bij ARAG schriftelijk weten dat u in tegenstelling tot ARAG van mening bent dat uw zaak een redelijke kans van slagen heeft. Indien u een juridische achtergrond heeft, zorg dan voor een motivering van uw stelling dat uw zaak een redelijke kans op succes heeft. Indien u geen juridische achtergrond heeft, kunt u daarbij hulp zoeken. Een advocaat zal vermoedelijk wel bereid zijn om u met die motivering te helpen, zeker als u die advocaat de opdracht om een second opinion op te stellen in het vooruitzicht stelt;

2

Ga vervolgens op zoek in uw polisvoorwaarden naar het van toepassing zijnde artikel over de geschillenregeling. Indien u deze polisvoorwaarden niet meer heeft, kunt u ze opvragen bij ARAG, uw tussenpersoon of treft u deze aan onder dit artikel;

3

Verwijs vervolgens naar het artikel over de geschillenregeling en geef aan dat u een second opinion wil verkrijgen van een externe advocaat op kosten van ARAG;

4

Geef aan welke advocaat uw voorkeur heeft de second opinion uit te aten voeren. Hierbij is het verstandig om daaraan voorafgaand te onderzoeken in welk rechtsgebied de advocaat, die u op het oog heeft, gespecialiseerd is en of dat aansluit bij de aard van uw zaak (bijvoorbeeld arbeidsrecht, financieel recht, etc.). ARAG zal mogelijk op basis van het artikel over de geschillenregeling in de polisvoorwaarden uw verzoek om een specifieke advocaat te weigeren en de Deken van de Orde van Advocaten verzoeken om een onafhankelijke advocaat aan te wijzen. Wij betwijfelen of dat niet in strijd is met artikel 4:67 lid 1 sub b Wft, nu er een belangenconflict bestaat op het moment dat Arag meent dat uw zaak geen redelijke kans op succes heeft (= in het belang van ARAG) en u meent dat uw zaak wel een redelijke kans op succes heeft (= voor ARAG tegengesteld belang);

5

Stel vervolgens schriftelijk een termijn van bijvoorbeeld 14 dagen, bij spoed uiteraard korter, waarbinnen ARAG de opdracht aan de externe advocaat dient te verlenen;

6

Vervolgens treedt ARAG in onderhandeling met de externe advocaat om een prijsafspraak te maken voor de second opinion;

7

Indien de advocaat in zijn/haar second opinion oordeelt dat uw zaak een redelijke kans op succes heeft, is ARAG hieraan gebonden;

8

U kunt vervolgens beslissen om uw zaak door ARAG verder uit te laten voeren, maar u kunt ook kiezen om gebruik te maken van uw recht op vrije advocaatkeuze en zelf een advocaat kiezen die voor u de zaak verder zal behandelen. ARAG kan echter verbieden dat dit dezelfde advocaat zal zijn die voor u de second opinion heeft uitgebracht. Dat in het kader van de onafhankelijkheid. Let bij het gebruikmaken van uw recht op vrije advocaatkeuze wel op het dekkingsmaximum uit de polisvoorwaarden;

Second opinion negatief voor u?

Indien het second opinion negatief voor u uitvalt, dan kunt u alsnog beslissen om op eigen kosten een advocaat uw belangen te laten behartigen. Indien de procedure alsnog door u wordt gewonnen, dan kunt u een beroep doen op sub 4 van de geschillenregeling. Het is dan mogelijk dat ARAG alsnog uw advocaatkosten vergoed.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant