Heeft u een geschil met SRK Rechtsbijstand over de haalbaarheid van uw zaak? Bent u het niet eens met de jurist van SRK Rechtsbijstand over de manier waarop uw zaak wordt aangepakt? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U kunt dan op kosten van SRK Rechtsbijstand een second opinion laten opstellen door een onafhankelijk expert. Aan de uitkomst van deze second opinion is SRK Rechtsbijstand gebonden.

Victor Welten

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant