Heeft u een geschil met Univé Rechtsbijstand over de haalbaarheid van uw zaak? Bent u het niet eens met de jurist van Univé Rechtsbijstand over de manier waarop uw zaak wordt aangepakt? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. U kunt dan op kosten van Univé Rechtsbijstand een second opinion laten opstellen door een onafhankelijk expert. Aan de uitkomst van deze second opinion is Univé Rechtsbijstand gebonden.

Victor Welten

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant