Uitspraak: AFM lijdt schade: bestuurder aansprakelijk

Onderneming A biedt kortlopend krediet aan tegen een relatief hoge rente; het flitskrediet. De maximale hoogte van ‘een voorschot’ bedraagt 150 euro per consument. Aan een consument wordt hoogstens 4 maal een ‘voorschot’ verstrekt.

Wegens het intreden van een richtlijn heeft de AFM in 2011 het vermoeden dat onderneming A de Wft overtreedt. Daarom wordt een last onder dwangsom opgelegd. Onderneming A is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en beroep. Dit wordt afgewezen. De AFM heeft in december 2013 een boete opgelegd van 2 miljoen euro.

In augustus 2013 worden alle activa en passiva aan B overgedragen, met uitzondering van een mogelijke op te leggen boete door de AFM. In mei 2017 wordt onderneming A ontbonden. Een boete blijft onbetaald.

Geschil

Het gaat om de vraag of bestuurder X onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de AFM en de vraag of X gehouden is tot vergoeding van de geleden schade door de AFM. Volgens de AFM wist X van de boeteoplegging en is daarom het vermogen weggesluisd en vervolgens de onderneming ontbonden.

Oordeel

De rechter stelt dat AFM gelijk heeft. Er is zo lang als mogelijk was een onrechtmatig business-model in stand gehouden. X kon voorzien dat de AFM een boete zou opleggen. Lange tijd kon geen verhaal worden gerealiseerd, omdat X niet wilde betalen. X heeft diverse manieren geprobeerd om het onmogelijk te maken voor de AFM de boete te verhalen.

De bestuurder is aansprakelijk voor de schade die de AFM lijdt doordat zij de boete die is opgelegd, niet kunnen innen. X heeft het vermogen weggesluisd. X heeft hierdoor persoonlijk ernstig verwijtbaar gehandeld. X heeft onrechtmatig gehandeld door de activa te onttrekken. X is aansprakelijk voor de schade die de AFM heeft geleden. Het gaat om een bedrag van bijna 400.000 euro. Het beroep door X op een matiging wordt verworpen. Ook wordt X veroordeeld in de beslagkosten en proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over de aansprakelijkheid of een andere vraag?Neem vrijblijvend contact op met een van de advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant