Uitspraak: Borgtocht heeft zakelijk karakter

X is indirect bestuurder van Hal 24. Via een crowdfundingplatform ‘Geldvoorelkaar’ haalt Hal 24 geld op. X heeft zich borg gesteld ten aanzien van particuliere uitleners. X is in 2016 enig bestuurder en aandeelhouder van A holding B.V. (hierna: A). A is bestuurder en meerderheidsaandeelhouder van Hal 24.

In 2016 heeft X voor Hal 24 via Geldvoorelkaar een aanvraag ingediend voor een lening ter hoogte van 93.000 euro. Ook is een geldleningsovereenkomst gesloten. Daarbij is Hal 24 degene die geld leent van A en X. De echtgenote van X heeft de geldleningsovereenkomst ondertekend (in de zin van artikel 1:88 BW). De geldleningsovereenkomst is in particuliere hoedanigheid aangegaan. X is ook een borgtocht aangegaan ten behoeve van de uitleners.

Op enig moment wordt niet-nagekomen waardoor de borgtocht van X wordt ingeroepen. Er wordt beslag gelegd op het huis van X. Op 15 maart 2016 is een investeringsovereenkomst gesloten.

In eerste aanleg heeft Geldvoorelkaar gevorderd dat X wordt veroordeeld tot betaling van ruim 92.000 euro. X wil dat de rechter de vordering afwijst en eist in reconventie dat Geldvoorelkaar wordt veroordeeld tot opheffing van het beslag van de woning. Ook eist X een schadevergoeding.

De rechtbank heeft de vorderingen van Geldvoorelkaar toegewezen en de vorderingen van X afgewezen. X is veroordeeld in de proceskosten. X is het niet eens en besluit in hoger beroep te gaan om ervoor te zorgen dat de zakelijke borgtocht wordt aangetast.

Geschil

X heeft drie groeven aangevoerd.

  • De rechtbank zou ten onrechte het verweer van X hebben verworpen dat de lastgevingsovereenkomsten niet deugdelijk zouden zijn;
  • De rechtbank zou ten onrechte hebben beslist dat de geldlening waarvoor een borgstelling is afgegeven, een rechtshandeling is voor de uitoefening van het normale bedrijf van Hal 24; en
  • Dat de rechtbank ten onrechte het verweer van X heeft verworpen dat het voor hem niet duidelijk was voor welk bedrag hij zich borg heeft gesteld.
Oordeel Hoger Beroep

De eerste grief is tijdens de mondelinge behandeling ingetrokken, nu meer informatie is verschaft waardoor de identiteit van de uitleners kunnen worden vastgesteld.

Volgens X zou de borgtocht niet zijn aangegaan ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf. Het aankopen van inrichting en inventaris zou niet behoren tot de normale bedrijfsuitoefening. Ook zou het geleende bedrag slechts voorzien in de financieringsbehoefte. Geldvoorelkaar had moeten begrijpen dat zij een uitzonderlijk risico nam door de geldlening. Ook zou Geldvoorelkaar te vergelijken zijn met een bank. Ook deze grief slaagt niet. De borgtocht biedt zekerheid voor nakomingen ten aanzien van de geldleningsovereenkomst. Het aanschaffen van bedrijfsmiddelen kan worden gezien als kernactiviteit. Daarom is de borgtochtovereenkomst aangegaan ten aanzien van de normale uitoefening van het bedrijf van Hal 24 en is geen sprake is van een particuliere borgtocht. Dat de echtgenote van X heeft meegetekend, maakt niet dat sprake is van een particuliere borgtocht.

Daarnaast heeft X zich laten bijstaan door een adviseur en heeft X zich voorgedaan als iemand die ervaring heeft in de accountancy, belastingadvies, de vastgoedsector en de beurswereld. De verplichtingen die X op zich heeft genomen, zijn voldoende duidelijk. Het is van belang dat bij het aangaan van een borgtocht wordt vermeld wat de gevolgen zijn van de verschuldigdheid van de hoofdsom en de rente. Het Hoger Beroep slaagt niet. De uitspraak van de rechtbank wordt bekrachtigd en X wordt veroordeeld in de proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over borgtocht of hoofdelijkheid? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant