Uitspraak: Hoofdelijke aansprakelijkheid bij verstrekt krediet

X wordt door de Rabobank aangesproken op zijn hoofdelijke aansprakelijkheid. X stelt zich echter op het standpunt dat hij niet aan de kredietovereenkomst is gebonden wegens het ontbreken van een paraaf op elke pagina.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is het niet eens met het verweer van X dat hij niet aansprakelijk is wegens ontbreken van de paraaf. Er kan worden gesproken van een onderhandse akte dat aan het slot is ondertekend. De onderhandse akte kan worden ingezet als dwingend bewijs. Daarom kan de overeenkomst partijen binden. Ook een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid is onvoldoende onderbouwd.

X heeft gesteld dat de akte vals zou zijn. Echter, het standpunt is onvoldoende onderbouwd. Ook slaagt het verweer van X niet dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. Het is niet van belang dat de algemene voorwaarden zelf ondertekend zijn.

X heeft tevens een beroep gedaan op de zorgplicht van de bank. X zou er terecht van mogen uitgaan dat hij uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid was ontslagen, nadat hij melding had gemaakt niet langer bij de vof betrokken te (willen) zijn.

De kantonrechter stelt dat banken een maatschappelijke zorgplicht hebben, maar geen bijzondere zorgplicht. Het krediet waar het in dit geval om gaat valt niet onder een complex of ondoorzichtig product. Er kan niet worden gesteld dat de bank haar zorgplicht op enig moment heeft geschonden of dat onzorgvuldig zou zijn gehandeld.

Het krediet is gecontinueerd, X is hoofdelijk aansprakelijk gebleven. De hoofdsom en rente die de bank heeft gevorderd, zijn toewijsbaar. Ook hoeft de bank niet over te gaan op ongedaan making van de BKR registratie. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Er zijn geen buitenproportionele gevolgen voor X en zijn gezin. X moet een bedrag van bijna 20.000 euro voldoen, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over borgtocht of hoofdelijkheid? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant