Uitspraak: ABN AMRO moet vaste rentevergoeding met terugwerkende kracht toekennen op pensioenrekeningen

Meneer en mevrouw C hebben samen een eigen bedrijf. In 2008 hebben zij besloten te stoppen met hun eigen bedrijf en hebben daarbij advies gevraagd van ABN AMRO Bank N.V. (hierna: “ABN AMRO”). Naar aanleiding van deze aanvraag heeft ABN AMRO een advies geschreven. Daarbij heeft ABN AMRO geadviseerd een Leefrente aan te kopen. Daarbij hebben ze een aantal formulieren betreffende 'ABN AMRO Pensioen Aanvulling' ontvangen waarbij wordt uitgegaan van een rekenrente van 4,25 %. Hierin was opgenomen dat indien meneer C € 31.084,- zou inleggen hij over een periode van 11 jaar € 18.049,04 rentevergoeding zou ontvangen. Mevrouw C zou bij een eenmalige inleg van € 16.941,- over een periode van 15 jaar € 14.687,60 rentevergoeding ontvangen.

Consumenten openen 3 rekeningen voor het inbrengen van pensioen aanvulling

In januari 2009 hebben meneer en mevrouw C bovenstaande bedragen ingelegd. Hiervoor zijn 2 rekeningen geopend, ook wel Pensioen Aanvulling Inbreng Rekeningen. In oktober 2009 heeft mevrouw C daarbij nog een Pensioen Aanvulling Inbreng rekening geopend met een vaste rente van 5% en een looptijd van 15 jaar. Daarop is door haar € 27.760,- overgemaakt.

Voordat de 2 rekeningen werden geopend in januari 2009 hebben meneer en mevrouw C een aanvraagformulier ingevuld waarbij een van de vragen luidde: 'Wilt u verzekerd zijn van een gegarandeerd bedrag op einddatum?' Daarbij hebben zij 'nee' geantwoord. Ditzelfde aanvraagformulier heeft mevrouw C ook ingevuld voor de rekening die in oktober 2009 is geopend. Hierbij heeft ze bovenstaande vraag bevestigend beantwoord. Vanaf 2009 heeft ABN AMRO kwartaaloverzichten gestuurd waarop het tegoed van de rekeningen en het rentepercentage is vermeld.

ABN AMRO zou in strijd hebben gehandeld met haar zorgplicht door de rekeningen niet om te zetten

Deze wisselende rente is volgens meneer en mevrouw C in strijd met de zorgplicht van ABN AMRO. Meneer en mevrouw C hebben daarom een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. In de adviesgesprekken en bij de formulieren ABN AMRO Pensioen Aanvulling is uitgegaan van een vaste rentevergoeding van 4,25%. Door een variabele rente uit te betalen komt ABN AMRO niet de verplichtingen die zijn opgenomen in de overeenkomst. Doordat ABN AMRO meneer en mevrouw C niet hebben gewezen op de mogelijkheid tot het omzetten van de Pensioen Aanvulling Inbreng Rekeningen naar een rekening waarop een vast rentepercentage wordt ontvangen heeft zij de op haar rustende zorgplicht geschonden, aldus meneer en mevrouw C.

Kifid: ABN AMRO moet vaste rentevergoeding met terugwerkende kracht toepassen op de rekeningen

Er is geen overeenkomst tussen meneer en mevrouw C en ABN AMRO waaruit de renteafspraak volgt. Daarom dient de Commissie uit te gaan van het adviesrapport en de formulieren ABN AMRO Pensioen Aanvulling. Volgens de Commissie mochten meneer en mevrouw C op basis van het adviesrapport uitgaan dat zij een vaste rente van 4,25 % zouden ontvangen en niet een variabele rente. ABN AMRO verweert zich hiertegen door te stellen dat meneer en mevrouw C op de kwartaaloverzichten steeds wisselende rentepercentages stonden. Dit leidt echter volgens de Commissie niet tot het oordeel dat er geen vast rentepercentage overeengekomen is. De conclusie van de Commissie is dat ABN AMRO met terugwerkende kracht vanaf de datum van de aanvraag van de overeenkomst een rentevergoeding van 4,25% moet toekennen zodat aan afloop van de overeengekomen duur de afgesproken bedragen aan rente wordt uitgekeerd.

Financieel recht advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij een conflict omtrent de wijze waarop uw pensioen is beheerd of de adviezen die u in dat kader heeft gekregen? Neem dan hier contact met ons op.

:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant