Uitspraak: Geldige titel derdenhypotheek ontbreekt. Doorhaling.

A verkoopt zijn woning aan een projectontwikkelaar. De woning zal geleverd worden nadat de projectontwikkelaar voor A elders een woning heeft gebouwd. Als zekerheid dat A zijn verplichtingen na zal komen, vestigt A een hypotheekrecht ten behoeve van de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft een financieringsrelatie met de Rabobank. De Rabobank verleent aan de projectontwikkelaar een krediet voor ontwikkeling van het project met als voorwaarde dat er een derdenhypotheek wordt gevestigd op het huis van A.

A stelt dat het hypotheekrecht nietig is omdat tussen hem en de bank geen overeenkomst daartoe tot stand is gekomen. A stelt namelijk dat hij nimmer met de bank afspraken over hypotheekverlening heeft gemaakt. De bank erkent dat zij vóór het passeren van de hypotheekakte geen contact met A heeft gehad zodat zij vóór het passeren van de hypotheekakte ook geen overeenkomst met hem over hypotheekverlening heeft gesloten. De bank en de notaris voeren aan dat uit de toezending van de conceptakte de totstandkoming van een geldige hypotheekafspraak kan worden afgeleid. De bank en de notaris slagen er echter niet in om bewijs te leveren dat A de conceptakte voor de passeerdatum heeft ontvangen.
De rechtbank is van oordeel dat er tussen A en de bank geen overeenkomst tot het vestigen van het recht van hypotheek tot stand is gekomen. Omdat een geldige titel ontbreekt is niet rechtsgeldig het recht van hypotheek gevestigd.

De rechter verklaart de hypotheekverlening nietig. De Rabobank moet meewerken aan doorhaling van deze nietige hypotheek. Verder oordeelt de rechtbank dat de notaris onrechtmatig jegens A heeft gehandeld omdat hij niet heeft geverifieerd of er daadwerkelijk een overeenkomst bestond op grond waarvan er een recht van hypotheek ten gunste van de Rabobank kon worden gevestigd. De notaris wordt veroordeeld om aan A een schadevergoeding te betalen.

Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank Noord Holland d.d. 29 mei 2013

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant