Uitspraak: Eenzijdig rentewijzigingsbeding ABN AMRO van tafel

De rechtbank Amsterdam heeft in de zaak van de Stichting Stop de Banken tegen ABN AMRO een eenzijdig rentewijzigingsbeding vernietigd. ABN AMRO had dat eenzijdig rentewijzigingsbeding in de algemene voorwaarden staan. De rechtbank heeft geoordeeld dat dat beding niet geldig is en heeft er en streep doorheen gezet. Dat betekent dat klanten van ABN AMRO met een zogenaamde Euribor-hypotheek onder omstandigheden teveel betaalde rente terug kunnen vorderen van ABN AMRO.

Euribor hypotheek

Vanaf 2006 heeft ABN AMRO de zogenaamde Euribor hypotheken aangeboden. Bij die hypotheek betaalden de klanten een rentetarief dat was opgebouwd uit twee componenten. Zij betaalden een bedrag aan basisrente op basis van het Euro Interbank Offered Rate tarief (Euribor). Dat is het rentepercentage dat banken elkaar in rekening brengen indien zij elkaar geld uitlenen. Net als ieder ander bedrijf kan ABN AMRO het geld dat zij tegen Euribortarief inkoopt bij een andere bank niet tegen inkoopprijs aan haar klanten uitlenen. ABN AMRO maakt ook eigen kosten en dient – onder meer ter financiering van toekomstige investeringen – ook wat te verdienen aan de transactie. Daarom betaalden de klanten naast de basisrente ook een zogenaamde opslag.

Bij het aangaan van de Euribor hypotheek werd de hoogte van die opslag afhankelijk gesteld van het risico dat ABN AMRO liep. Klanten met een lage lening in verhouding tot de waarde van hun woning betaalden een lage opslag. Klanten met een hoge lening in verhouding tot de waarde van huis, betaalden een hoge opslag. Noch uit de offerte noch uit de leningovereenkomst volgde dat die opslag variabel was. De klanten van ABN AMRO gingen er daarom vanuit dat de basisrente zou meefluctueren met het Euribor tarief, maar dat de opslag vast zou zijn.

In de leningovereenkomst werd evenwel verwezen naar de algemene voorwaarden. Daarin staat dat ABN AMRO bevoegd is de opslag eenzijdig te wijzigen. Na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 heeft ABN AMRO van die bevoegdheid gebruik gemaakt. De bank heeft de klanten een brief geschreven waarin aangekondigd wordt dat de opslag gaat stijgen. ABN AMRO informeert de klanten dat het voor haar steeds duurder wordt om geld in te kopen, waardoor de opslag en dus de rente omhoog gaat met 1%.

Onredelijk bezwarend beding

De klanten protesteren tevergeefs tegen die verhoging, waarna de Stichting Stop de Banken en Stichting Euribar ABN AMRO dagen voor de rechter. Zij vorderen bij de rechter het eenzijdige wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden te vernietigen. In overeenkomsten met consumenten is het verboden om dergelijke eenzijdige wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden op te nemen. Een dergelijk eenzijdig wijzigingsbeding staat op de zogenaamde zwarte lijst.

De rechtbank oordeelt dat het eenzijdig wijzigingsbeding strikt genomen niet een beding is zoals dat vermeld staat op die zwarte lijst. De rechtbank toetst het beding daarom aan de algemene norm waaraan algemene voorwaarden dienen te voldoen: het mag niet onredelijk bezwarend zijn. Vervolgens toetst de rechtbank Amsterdam het eenzijdig wijzigingsbeding aan Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993. De rechtbank komt tot de conclusie dat het wijzigingsbeding in strijd is met de richtlijn en dus onredelijk bezwarend is. Het gevolg daarvan is dat de rechtbank het eenzijdig wijzigingsbeding vernietigt.

Omdat de rechtszaak van de Stichting Stop de Banken en de Stichting Euribar een collectieve actie is, kan de rechtbank ABN AMRO niet veroordelen tot terugbetaling van de teveel betaalde rente. De rechtbank verklaart voor recht dat de teveel betaalde rente onverschuldigd is betaald. Dat betekent dat de klanten van ABN AMRO die het aangaat nu aan zet zijn en de teveel betaalde rente kunnen terugvorderen.

Eigen zaken: IDM Financieringen en Voorschotbank

Ons kantoor heeft bij het kantongerecht in Bergen op Zoom een vergelijkbare zaak lopen tegen IDM Financieringen en Voorschotbank (dochtermaatschappijen van Interbank). Vlak voor het wijzen van vonnis heeft de kantonrechter de zaak naar de meervoudige kamer van de rechtbank verwezen vanwege de maatschappelijke impact die dat vonnis mogelijk zou hebben voor de gehele financiële dienstverlening. In die zaak hebben wij ook gepleit voor vernietiging van het eenzijdige wijzigingsbeding op de gronden die zijn aangevoerd in de Amsterdamse zaak. Deze zaak is nu dus in behandeling bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. Zeker gelet op het vonnis van de Amsterdamse rechtbank zien we het eindvonnis met vertrouwen tegemoet. Een afschrift van het tussenvonnis vindt u hier.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook hoofdstuk 8 van deze thesis over de bancaire zorgplicht.

Financieel Recht Advocaten

Meent ook u een vergelijkbare hypotheek of krediet te hebben afgesloten bij uw bank, kom dan in actie. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant