Uitspraak: Nationale rechter moet ambtshalve onderzoeken of kredietwaardigheid is beoordeeld bij aangaan overeenkomst

GK is een consument. In 2017 sluit GK op afstand met OPR-Finance een doorlopende kredietovereenkomst. OPR-Finance zal GK een bedrag van 4.900 Tsjechische kronen (CZK) verstrekken. Op enig moment betaalt GK de verschuldigde krediettermijnen niet. OPR-Finance besluit een vordering in te stellen bij de Tsjechische rechter. Niet is bewezen dat OPR-Finance voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst de kredietwaardigheid van GK heeft vastgesteld. GK doet echter geen beroep op de daaruit voortvloeiende nietigheid. Op grond van de Tsjechische wet kan nietigheid alleen plaatsvinden als de consument deze nietigheid inroept. De verwijzende rechter denkt dat deze regel in gaat tegen de Richtlijn voor consumentenbescherming. Het beding wordt geschorst en er worden prejudiciële vragen gesteld.

Geschil

De vragen gaan over in welke mate nationale verval- en verjaringstermijnen in de weg staan aan een ambtshalve toetsing van inbreuken op de artikelen 8 en 10 van de Richtlijn consumentenkrediet door een nationale rechter en in hoeverre een nationale rechter vastgestelde inbreuken ambtshalve moet bestraffen.

Beoordeling HvJ EU

Artikel 8 en 23 van de Richtlijnen dienen zo te worden uitgelegd dat de nationale rechter verplicht is om ambtshalve te onderzoeken of de kredietwaardigheid is beoordeeld voorafgaande aan de overeenkomst. Ook is de rechter ambtshalve gehouden om hier consequenties aan te verbinden die naar nationaal recht gelden. De sancties die worden opgelegd moeten voldoen aan de eisen uit artikel 23 van de Richtlijn. Daarnaast moeten de artikelen zo worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale regeling die voorschrijft dat de consument zich op de nietigheid in te roepen.

Het doeltreffendheidsbeginsel verzet zich tegen de sanctie van nietigheid die door consument binnen 3 jaar moet worden ingeroepen. De nationale rechter is verplicht ambtshalve onderzoek te verrichten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant