Uitspraak: Advocaten overtraden massaal anti witwasregels

Het NRC meldt dat Nederlandse strafrechtadvocaten regelmatig tuchtregels overtreden bij contante betalingen. Contant geld wordt algemeen geaccepteerd en contante betalingen boven de € 5.000 werden niet besproken met de deken.

Eerder optreden

Mogelijk hebben veel advocaten zich daarom schuldig gemaakt aan schuld witwas- of schuldheling, concludeerde de lokale deken in een onderzoek onder 45 strafrecht advocatenkantoren. Vooral in 2018 en 2019 werd bij de meerderheid contant geld geaccepteerd. Contante betalingen zijn in 2020 sterk gedaald na publicatie van het onderzoek. Lid van de deken van Amsterdam Ebert-Jan Henriks zei: En als toezichthouders van de advocatuur hadden we misschien veel eerder als dekens moeten optreden.”

Onderzoek

Contant geld aannemen is alleen toegestaan als er beslag is gelegd op de bankrekening van cliënten. Maar strafrechtadvocaten hebben ook een andere reden bedacht om het geld te innen. Dat wil zeggen, geld dat wordt ingezameld bij familieleden van de klant, of in bepaalde bedrijfstakken is het gebruikelijk om contant te betalen. De regels zijn duidelijk, benadrukt Henrichs. “De advocaten waren de regels echter uit het oog verloren en interpreteerden ze ruimhartig, alsof contante betalingen onder de 5.000 euro altijd waren toegestaan.”

Gelukkig voor de betrokken instanties zijn de openbare aanklagers terughoudend geweest in het vervolgen en vervolgen van strafrechtadvocaten die zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld en het innen van schulden. “Dit onderzoek was on topic, geen ‘strafrechtelijk onderzoek’. Ik begrijp het, daarom heb ik besloten om deze zaken niet voor de rechter te brengen.”

Vragenlijst

Sommige advocaten mogen verder onderzoek verwachten. En dekens houden toezicht op de strikte naleving van de regels voor contante betalingen. Er is onder andere een jaarlijkse vragenlijst over de hoeveelheid contant geld die dat jaar is afgenomen. Wat betreft caps heeft de Orde van Advocaten het maximale bedrag aan contanten dat kan worden ontvangen teruggebracht tot maximaal € 1.000.

Onlangs bleek dat meerdere lokale dekens het Openbaar Ministerie om informatie hadden gevraagd over de mate waarin advocaten strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden wegens loon. ‘Dit omdat het bestrijden van witwassen en ondermijning voor de dekens een hoge prioriteit heeft en voorkomen moet worden dat advocaten betrokken raken bij strafbare feiten zoals heling en witwassen.’

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant