Uitspraak: AFM voegt interpretaties toe en actualiseert deze in de herziening beleidsregel Informatieverstrekking

In 2013 heeft de Autoriteit Financiële Markten haar interpretaties van de wettelijke normen voor de informatieverstrekking van financiële producten en diensten in een beleidsregel opgenomen, de beleidsregel Informatieverstrekking. De beleidsregel Informatieverstrekking is herzien en daarbij zijn er interpretaties toegevoegd en geactualiseerd. De beleidsregel Informatieverstrekking dient marktpartijen meer inzicht te geven en daarnaast dient het marktpartijen ook te helpen te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Volgens de AFM zijn er nieuwe interpretaties van een aantal wettelijke normen en veranderde regelgeving voor informatieverstrekking. De AFM consulteert nu de aanpassing van de beleidsregel Informatieverstrekking. De consultatie eindigt op 20 april 2018.

Klik hier voor het Consultatiedocument beleidsregel Informatieverstrekking.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant