Uitspraak: Dijsselbloem hint op wijziging praktijk, van eenzijdige wijziging rente

Consumenten en ondernemers klagen veelvuldig over de eenzijdige “bevoegdheden” van kredietverstrekkers om de rente (willekeurig) te wijzigen. Soms is c.q. lijkt er sprake van complete willekeur of woekerwinsten, zeker nu rente extreem laag is en gelden goedkoop door banken wordt ingekocht. Kamerlid Nijboer van de PvdA heeft hierover Kamervragen gesteld aan de Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Aan de Minister van Financiën wordt de vraag gesteld of de renteverhogingen niet zoveel als mogelijk moeten worden voorkomen en of, als deze zich al voordoen, niet te koppelen zijn aan objectieve criteria, die kenbaar moeten zijn bij de consument.

Dijsselbloem vindt het goed dat de rentewijzingen worden gekoppeld aan criteria, die vooraf door kredietaanbieders aan de consument worden gecommuniceerd. Dijsselbloem heeft aangegeven zich in te zetten dat kredietverstrekkers zowel consumenten als ondernemers duidelijk informeren over de componenten waaruit de variabele rente is opgebouwd en bij wijziging van de variabele rente aangeven welke component aanleiding heeft gegeven tot de rentewijziging. Indien blijkt dat het toch nodig is om dit onderwerp wettelijk te verankeren dan zal Dijsselbloem dat in overweging nemen.

Opmerking Financieel Recht Advocaten.
Het tijdens de overeenkomst informeren over de verschillende componenten is onzes inziens niet voldoende. Deze essentiële informatie omtrent de eigenschappen van de overeenkomst en de daarin geregelde zaken / afspraken dienen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan consument en ondernemer te worden verstrekt. Zodoende wordt de afnemer van een krediet in de gelegenheid gesteld om een juiste afweging te maken omtrent hij of zij de lening onder die voorwaarden aan wilt gaan of niet. Dijsselbloem lijkt zich gelukkig hiervan bewust te zijn door gebruik te maken van het woord “vooraf” (zie antwoord op Kamervragen 3 & 7).

Klik hier door de Kamervragen en de antwoorden.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant