Uitspraak: Nationale Nederlanden vangt bot in Luxemburg

Op 12 juni 2014 heeft de Advocaat-Generaal Sharpston een conclusie opgesteld voor het Europees Hof van Justitie waarin zij stelt dat Nationale Nederlanden haar klanten had dienen te informeren over de kosten die zij hen in het kader van een beleggingsverzekering in rekening heeft gebracht.

De Advocaat Generaal oordeelt dat de kosten een wezenlijk kenmerk van de overeenkomst zijn. Alleen indien de verzekerde de kosten kent, kan hij een goed geïnformeerd besluit nemen ten aanzien van de correlatie tussen risico en rendement. In samenhang met de uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 2009 zou deze conclusie, indien die wordt overgenomen door het Hof van Justitie, de opmaat kunnen zijn om een beroep op dwaling in woekerpoliszaken opnieuw te bepleiten. In het arrest van 5 juni 2009 oordeelt de Hoge Raad immers dat indien een aanbieder van een financieel product de wezenlijke kenmerken tijdig mededeelt aan een afnemer, dit aan toewijzing van het beroep op dwaling in de weg staat (r.o. 4.4.5). In punt 5 van haar conclusie oordeelt de Advocaat-Generaal dat uit de zogenaamde Derde Levensrichtlijn volgt dat de verzekeraar verplicht is de ‘essential characteristics’ mede te delen aan de verzekerde. Een ‘essential characteristic’ (wezenlijk kenmerk) van de overeenkomst is de kans op het al dan niet verwezenlijken ven een ‘Benefit’, zo oordeelt de Advocaat-Generaal. Aangezien de kosten van doorslaggevende invloed zijn op die kans is informatie over die kosten een wezenlijk kenmerk van het financiële product, waarover de verzekerde niet is geïnformeerd. Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 5 juni 2009 is bepleitbaar dat indien die wezenlijke kenmerken niet tijdig aan de verzekerde kenbaar worden gemaakt, het beroep op dwaling zou moeten slagen.

Op 13 mei 2013 oordeelde de klachtencommissie van het Kifid al dat Nationale Nederlanden haar verzekerde in het kader van het product Flexibel verzekerd Beleggen ten onrechte niet geïnformeerd had over de kosten. Een beroep op dwaling werd in die zaak afgewezen.

Klik hier voor de conclusie van de Advocaat-Generaal

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant