Uitspraak: Rabobank wordt bevolen bankrekening voor coffeeshophouders te openen

X is enig aandeelhouder en bestuurder van eiseres 1. Enig aandeelhouder en bestuurder van eiseres 2 is Y. In juni 2020 hebben X en Y ieder 25% van de aandelen in Café City Hall B.V. overgenomen, van respectievelijk hun tante en moeder. Deze vennootschap exploiteert een coffeeshop in het centrum van Amsterdam, zij beschikt daarbij over een zakelijke bankrekening bij Rabobank.

X en Y hebben een paar maanden later zakelijke bankrekening aangevraagd bij Rabobank. De bank heeft deze aanvraag afgewezen omdat X en Y actief zijn in de coffeeshopsector.

Het geschil

Eiseres 1 en 2 vorderen Rabobank te veroordelen om binnen vijf dagen een zakelijke bankrekening te openen.

Dat Café City Hall een coffeeshop exploiteert is volgens eiseressen geen reden voor het weigeren van de bankrekening. Er is in dit geval geen sprake van integriteitsrisico’s als bedoeld in de Wet financieel toezicht (Wft) en in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Rabobank heeft in dit kader niet eens een cliëntenonderzoek gedaan.

Het belangrijkste verweer van Rabobank is dat zij gezien de contractsvrijheid niet verplicht kan worden tot het openen van een (zakelijke) bankrekening. Rabobank stelt daarnaast dat zij vraagtekens zet bij de koopsom van Café City Hall. Verder geeft zij aan dat een verplichting een bankrekening te verstrekken in strijd zou zijn met de Wwft waarin is opgenomen dat pas een bankrekening kan worden verstrekt nadat een cliëntenonderzoek met succes is afgerond.

De beoordeling

Rabobank wordt niet zonder meer gevolgd in haar verweer dat zij niet verplicht kan worden tot het openen van een bankrekening. De contractsvrijheid is namelijk voor banken gezien hun bijzondere zorgplicht niet onbegrensd. Het hebben van een bankrekening is noodzakelijk om in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen.

Rabobank heeft geen concrete bezwaren over Café City Hall of over X en Y naar voren gebracht, terwijl zij Café City Hall kent omdat deze vennootschap al een zakelijke bankrekening heeft bij Rabobank.

De hoogte van de koopprijs, die mogelijk op het eerste gezicht in het licht van de omzetten die Café City Hall maakt, aan de lage kant is, kan goed worden verklaard door de groeiende onzekerheid waarin coffeeshops verkeren die zijn gevestigd in het centrum van Amsterdam en die zich met name richten op toeristen. Daarnaast vond deze overdracht plaats in de familiesfeer.

Verder heeft Rabobank aangevoerd dat een verplichting om een relatie aan te gaan met X en Y in strijd zou zijn met de Wwft omdat het cliëntenonderzoek nog niet met succes is afgerond. Dit verweer gaat ook niet op. Rabobank heeft ruimschoots de tijd gehad tot het doen van cliëntenonderzoek. Dat zij dit niet heeft gedaan komt voor haar risico.

De beslissing

De voorzieningenrechter veroordeelt Rabobank om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een zakelijke bankrekening te openen voor X en Y.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant