Uitspraak: Registratie van consumenten in CAAML-register gerechtvaardigd

De commissie heeft geoordeeld dat de ABN AMRO de registratie van consumenten in het CAAML-register mag handhaven. De registratie is nodig om de integriteit van de bank te waarborgen en te voldoen aan wettelijke eisen.

Achtergrond van de zaak

De consumenten hadden sinds 2018 een gezamenlijke betaalrekening bij de ABN AMRO. In 2020,2021 en 2022 vroeg de bank meerdere malen om verklaringen over de herkomst van gelden en transacties op deze rekening. Nadat de bank een klantonderzoek instelde en deze niet voldoende kon afronden informeerde zij in december 2023 aan de consumenten dat de bankrelatie zou worden beëindigd. Ook worden hun persoonsgegevens opgenomen in het CAAML-register van de bank.

Wat willen de consumenten?

De consumenten vorderen verwijdering van hun gegevens uit het register en een schadevergoeding van 500,-. Zij voerden aan dat de bank onterecht hun situatie had beoordeeld en dat de registratie hen zou belemmeren in toekomstige financieringsaanvragen. Ze legden uit dat zij geld opnamen van hun creditcards en dit vervolgens stortten op hun rekeningen om een BKR-registratie te vermijden. Zij achtten deze transacties noodzakelijk vanwege een restschuld.

Wat wil de bank?

De bank gaf aan de transacties onduidelijk te vinden en dat er risico’s waren die zij niet kon inschatten. De reactie van de bank in de beëindiging en registratie ontstond ter voorkoming van het openen van een nieuwe rekening. De verstrekte informatie door de consumenten vond de bank niet voldoende of relevant. Er bestonden ook twijfels wat betreft de opgevoerde schade.

De conclusie van de commissie

Volgens de commissie heeft de bank voldoende aangetoond dat de registratie noodzakelijk is vanwege het onvoldoende inzicht in de herkomst van gelden en transacties door de consumenten, dit hinderde het klantonderzoek. De consumenten hebben hun belang bij verwijdering niet voldoende onderbouwd. De bank moet haar integriteit beschermen en dus is de registratie gerechtvaardigd. Ook de duur van vijf jaar opname in het CAAML-register is niet onrechtmatig aangezien de gevolgen beperkt blijven tot de bank zelf, de consumenten kunnen bij een andere bank nog een rekening openen. De klacht van de consument is ongegrond en de vorderingen worden dan ook afgewezen.

Financieel recht advocaten

Heeft u vragen wat betreft uw registratie in het CAAML-register van uw bank? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant