Uitspraak: Schadevergoeding toegekend in zaak over overkreditering bij De Volksbank

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen in een zaak tussen een particulier, X, en De Volksbank. Het gaat hier om een situatie waarin De Volksbank te veel financiering heeft verstrekt aan X en haar toenmalige echtgenoot Y. Het hof heeft geoordeeld dat De Volksbank haar zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende te waarschuwen voor de risico’s en de mogelijkheid van overkreditering. Hierdoor is er sprake van schade voor X, en dit arrest bepaalt welke schadeposten vergoed moeten worden en hoe hoog die vergoedingen moeten zijn.

Overkreditering en persoonlijke leningen

Overkreditering houdt in dat een bank meer financiering verstrekt dan verantwoord is voor de financiële situatie van de klant. In dit geval heeft De Volksbank ten onrechte het inkomen van de ouders van X meegenomen, wat tot overkreditering heeft geleid. Het hof heeft geoordeeld dat overkreditering niet beperkt is tot alleen hypothecaire financieringen. Zelfs de persoonlijke leningen van De Volksbank moeten worden meegerekend bij het bepalen van de hoogte van de verstrekte financiering. Daarom wordt de schade berekend op basis van de daadwerkelijk verstrekte financiering, inclusief persoonlijke leningen.

Causaal verband en restschuld

De Volksbank betoogde dat er geen causaal verband was tussen de overkreditering en de restschuld, omdat de verkoop van de woning een eigen beslissing van X zou zijn geweest vanwege de echtscheiding tussen X en Y. Echter, het hof heeft geoordeeld dat De Volksbank had moeten waarschuwen voor de onverantwoorde financiering, en als dat was gebeurd, zou X een passende financiering hebben gekozen. Bij een passende financiering zou de restschuld lager zijn geweest. Het hof heeft de Volksbank niet overtuigd gevonden in hun weerlegging van het causale verband en heeft geconcludeerd dat het causale verband wel degelijk aanwezig is.

Hoogte van de schadevergoeding

Het hof heeft bepaald dat de schadevergoeding bestaat uit het verschil tussen de restschuld bij de te hoge financiering en de restschuld bij een passende financiering. Uit het rapport van X blijkt dat de restschuld proportioneel lager zou zijn geweest bij een passende financiering. De te hoge financiering van € 540.000 heeft geleid tot een restschuld van € 105.000, terwijl bij een passende financiering van € 364.000 de restschuld € 70.350 zou zijn geweest. Het verschil, zijnde € 34.650, komt voor vergoeding in aanmerking. Daarnaast heeft X te veel betaalde rente gevorderd als schade, en het hof heeft X gevolgd in haar berekening van deze rente.

Fiscale schade afgewezen

X had ook fiscale schade gevorderd, maar het hof heeft deze schade afgewezen. Het hof vond dat X onvoldoende heeft aangetoond dat deze schade direct het gevolg was van de overkreditering. De echtscheiding en werkloosheid van Y zouden ook tot verkoop van het huis en restschuld hebben geleid, zelfs zonder overkreditering.

Conclusie

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat De Volksbank de zorgplicht heeft geschonden door te veel financiering te verstrekken aan X en haar toenmalige echtgenoot. De Volksbank moet nu een schadevergoeding betalen aan X voor de te hoge restschuld en teveel betaalde rente. Als u denkt dat u ook te maken heeft gehad met overkreditering of andere financiële misstanden, neem dan contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor juridisch advies en bijstand.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant