Uitspraak: Van Lanschot heeft taak goed vervuld

Een pensioenbelegger heeft zijn portefeuille bij van Lanschot na een korte periode geliquideerd. De reden hiervoor was een negatief marktsentiment. Hij stelt de beleggingsadviseur aansprakelijk voor het verlies.

Aanleiding

In augustus 2019 sluit Forfait Holding B.V. een beleggingsadvies overeenkomst met Van Lanschot Kempen Wealth Management. De 72-jarige bestuurder van Forfait, wenst het vermogen zoveel mogelijk intact te houden en jaarlijks € 140.000 te onttrekken als pensioen. Om dit te verwezenlijken moesten de rendementen voornamelijk komen uit uitgekeerde dividenden.

Vanwege het slechte beurssentiment vraagt de bestuurder van Forfait in het voorjaar van 2020 om de gehele portefeuille te liquideren. Van Lanschot geeft herhaaldelijk aan dat liquideren in haar optiek niet verstandig is, maar gaat op 12 maart 2020 akkoord met de liquidatie.

Het vermogen van Forfait is met ruim € 400.000 afgenomen. Forfait vordert een schadevergoeding wegens vermogensverlies. Forfait voert daartoe aan dat zij al op 27 februari 2020 en 2 maart 2020 verkoopopdrachten heeft gegeven die niet door Van Lanschot zijn uitgevoerd. Als toen de portefeuille verkocht zou zijn, zou deze respectievelijk meer hebben opgeleverd.

Beoordeling

De rechtbank overweegt dat Van Lanschot uit is gegaan van een juiste beleggingshorizon. Dat de bestuurder een hypotheekschuld moest aflossen doet daar niet aan af. De rechtbank oordeelt ook dat Forfait in het door haar gewenste offensieve beleggingsprofiel is ingedeeld.

De rechtbank ziet niet in hoe de gestelde zorgplicht schendingen bij het aangaan van de overeenkomst verband houden met de gevorderde schadebedragen. De rechtbank overweegt dat Van Lanschot haar taak als beleggingsadviseur juist goed heeft vervuld door een snelle liquidatie te ontraden en goed door te vragen. Het advies om niets te doen, was correct, althans niet onzorgvuldig.

Beslissing

De rechtbank wijst het gevorderde af en veroordeelt Forfait in de kosten van het geding.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant