Uitspraak: Aanwijzingsbesluit van de DNB gedeeltelijk vernietigd

Betaaldienstverlener X biedt oplossingen voor het MKB. In 2018 wordt onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat X niet beschikt over een SIRA en ook de integriteitsrisico’s onvoldoende beheerst. Tevens is geconstateerd dat geen (adequaat) cliëntenonderzoek is verricht en sprake is van onvoldoende transactiemonitoring en sanctiescreening.

Gedragslijnen

Aan de betaaldienstverlener X is door de DNB een aanwijzing opgelegd. Het gaat om 7 gedragslijnen (art. 1:75 lid 1 Wft, art. 32 Wwft en art. 10ba Sw). In 2019 wordt het primaire besluit herroepen. Haar motivering wordt aangepast van art. 32 naar art. 28 Wwft. In 2020 zijn de aanwijzingen aangepast en zijn termijnen verlengd. X stelt dat de DNB onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet kon overgaan tot het geven van een aanwijzing.

Oordeel rechtbank

De aanwijzing is niet onevenredig. Dat eerst informele stappen zijn ondernomen betekent niet dat de DNB had moeten afzien van het geven van een aanwijzing. De herstelacties werden bestempeld als langdurig en niet efficiënt. Het betrof daarnaast een ernstige overtreding in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Ten onrechte is de eis van externe validatie als onderdeel van de aanwijzing opgelegd. De aanwijzing is niet direct gericht op beëindiging van de overtreding(en). Daarom is de eis van externe validatie ten onrechte als onderdeel (gedragslijn) van de aanwijzing opgelegd. Het beroep van X wordt gegrond verklaard. Het besluit van de DNB wordt deels vernietigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant