Uitspraak: Bank heeft zorgplicht niet geschonden ondanks niet-inlichting rechtenstelsel

Een gezin, bestaande uit vader, moeder en zoon, hebben een melkveebedrijf. In 2014 wordt met de Rabobank een financiering afgesloten voor 1,2 miljoen euro ten behoeve van een uitbreiding van het bedrijf. Er zouden onder andere nieuwe stallen worden gebouwd. Op enig moment hebben er wijzigingen plaatsgevonden door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Voor de familie wordt verrekend wat de fosfaatrechten worden. De familie is het niet eens met de berekening, omdat zij hun uitbreiding op die manier niet kunnen verwezenlijken. De familie stelt dat de bank aansprakelijk is wegens schending van de zorgplicht. De bank had de familie moeten inlichten/waarschuwen dat het fosfaatrechtenstelsel zou worden ingevoerd. Ook zou de bank niet hebben gewezen op de effecten op de rentabiliteit. Daarom wordt een schadevergoeding gevorderd (de hoogte dient te worden opgemaakt bij staat).

Oordeel rechtbank

De rechtbank dient te oordelen over de vraag of de bank ten tijde van het verstrekken van de financiering een verplichting had op te wijzen op het risico op invoering van maatregelen door de overheid en of de familie moest worden gewaarschuwd.

De bank volgde de wetgeving. De bank was echter niet op de hoogte van de invoering van productiebeperkende maatregelen. Op basis van de informatie die voorhanden was, kon de bank er vanuit gaan dat het het plan van de overheid was om melkveebedrijven te laten groeien. Een half jaar later heeft de overheid toch voor beperkende maatregelen gekozen.

Daarnaast mocht de familie zelf ook enige kennis en informatie hebben omtrent de mestproblematiek die al jaren speelt. Het was door de familie te voorzien dat een groei voor mogelijke problemen zou zorgen. De vorderingen worden afgewezen, nu de bank niet wist dan wel behoorde te weten dat een fosfaatrechtenstelsel zou worden ingevoerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant