Uitspraak: Bank heeft zorgplicht ten aanzien van zakelijke financiering niet geschonden

A heeft een eenmanszaak. Omdat de resultaten op enig moment tegenvallen, heeft A besloten om zijn strategie te wijzigen. Het lukt A echter niet om de benodigde rechten te kopen of te leasen.

Rabobank is de financier van A en zijn vennootschappen. Er is een financiering verstrekt voor een totaal bedrag van 1,75 miljoen euro. Tussen de bank en A is gecorrespondeerd over de liquiditeitsontwikkeling. De bank heeft vervolgens een herbeoordeling uitgevoerd ten aanzien van de bestaande financiering. De bank besluit de financieringsvoorwaarden aan te passen. Binnen de bank wordt de zaak overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer. Op enig moment is de bank overgegaan op beëindiging van de financiering, omdat A de benodigde rechten niet verkreeg.

A heeft een schadevergoeding gevorderd van de bank omdat de zorgplicht zou zijn geschonden. Ook zou de gang van zaken slecht zijn verlopen en is A het niet eens met de beëindiging van de financiering.

Vordering

A vordert een verklaring voor recht dat de bank jegens hem aansprakelijk is en daarom schade moet vergoeden. De bank zou onder andere haar zorgplicht hebben geschonden. De vorderingen worden door de rechter in eerste aanleg afgewezen. A besluit in hoger beroep te gaan. A stelt daar dat de bank nooit de financiering had mogen adviseren dan wel verstrekken, nu het zou gaan om een zware financiering.

Oordeel hof

In deze zaak is de zorgplicht van de bank beperkt, aldus het hof. Een financiering is geen complex product. Het is een gebruikelijke lening waarvoor je geen specifieke kennis hoeft te hebben. Ook zou geen advies hebben plaatsgevonden. A is geen consument en dient daarmee ook niet gelijk te worden gesteld.

De bank diende slechts zorgvuldig onderzoek te doen naar de kredietwaardigheid van A. Aan deze verplichting heeft de bank voldaan. Dat er geen ruimte was om bedrijfsrisico’s op te vangen, maakt niet dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Eveneens is de zorgplicht niet geschonden door de stelling van A dat zij niet heeft gewaarschuwd ten aanzien van de zwaarte en risico’s van de financiering. De zorgplicht van de bank strekt niet tot het bieden van een oplossing omdat de aankoop of lease van de rechten niet slaagde.

Het hof heeft het vonnis van de rechter in eerste aanleg bekrachtigd. Het opzeggen van de financiering is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant