Uitspraak: Bank hoeft geen medewerking aan het sluiten van valutatransacties te verlenen

X heeft in 2011 een kredietovereenkomst gesloten met de ABN. Als faciliteit heeft de bank een EURIBOR-lening en drie borgstellingskredieten aangeboden. In de overeenkomst is een clausule opgenomen waarin X de mogelijkheid heeft om bij de ABN derivatentransacties aan te gaan.

De enig aandeelhouder van X heeft een “Cliëntenprofiel Treasury” ondertekend. Daarin is als doel van de derivaten aangekruist dat zij dienen voor het beheersen van financiële risico’s. In 2015 wordt X in bijzonder beheer geplaatst. De bank heeft aan X laten weten dat geen valutatermijntransacties meer bij de ABN kunnen worden aangegaan.

Vordering

Er wordt gevorderd dat de bank haar medewerking moet verlenen aan het sluiten van valutatransacties. Ook wordt aanspraak gemaakt op een schadevergoeding.

Oordeel

De vordering dat de bank medewerking dient te verlenen aan het sluiten van valutatransacties, wordt afgewezen. Ook de schadevergoeding wordt afgewezen. De bank heeft X niet laten hangen in de gedachte dat de derivatenclausule enkel voor de vorm werd overeengekomen. De bank hoefde niet aan nadere eisen te voldoen met betrekking tot de opzegging. Ook is de opzegging naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

Naar het oordeel van de rechtbank moet de clausule zo worden uitgelegd dat de bank niet verplicht is om valutatermijntransacties namens X te verrichten. Ook heeft X onvoldoende gemotiveerd betwist dat sprake zou zijn van speculatieve valutatermijntransacties.

De bijzondere maatschappelijke functie van de bank in combinatie met de Haviltex-maatstaf maken dat aan de derivatenclausule niet de uitleg dient te worden gegeven dat deze geen enkele verplichting aan de bank oplegt.

X heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de werkwijze van hemzelf de enige mogelijkheid is om het valutarisico binnen redelijke proporties te houden. De bank heeft immers aangevoerd dat het valutarisico kan worden beperkt door gebruik te maken van spottransacties via Rabobank.

X heeft zich in 2014 en 2015 onnodig blootgesteld aan onnodige extra valutarisico’s. Deze handelingen kunnen niet worden aangemerkt als het afdekken of beheersen van risico’s. De bank hoeft dit niet zonder meer te accepteren.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant