Uitspraak: Bank is niet aansprakelijk voor frauduleuze betalingstransactie

In de uitspraak van rechtbank Amsterdam komt de zorgplicht van de bank aan bod. Het betreft de zorgplicht richting een derde als een klant van de bank via de betaalrekening fraudeert.

De zaak tegen de ING werd aangespannen door een Liberiaanse rederij. Twee klanten van de ING zouden de rederij hebben opgelicht. De Liberiaanse rederij had begin 2019 een koopovereenkomst gesloten met Samsung in Zuid-Korea. De Liberiaanse rederij kreeg in februari een factuur toegestuurd. In juni dat jaar heeft de rederij de vierde termijn van de koopprijs overgemaakt naar een rekening van de ING. Het gaat om een bedrag van USD 161.000.

In juli heeft de bank van de rederij aan ING laten weten dat het bedrag niet was bedoeld voor het betreffende rekeningnummer waarop de betaling had plaatsgevonden. ING heeft onderzoek gedaan naar zowel de transactie als de betaalrekening en diezelfde dag het account nog geblokkeerd. De blokkade trof echter geen doel nu de betaalrekening al bleek te zijn beëindigd. De rederij heeft toen aangifte gedaan van de transactie.

Oordeel rechtbank

Bij de rechtbank heeft de rederij de bank ter verantwoording geroepen. Volgens de rechtbank heeft ING geen Wwft-verplichting geschonden door geen passend cliëntenonderzoek te verrichten. Er zou sprake kunnen zijn van het schenden van de zorgplicht jegens derde. Hier is in dit geval geen sprake van, nu niet is voldaan aan het relativiteitsvereiste. Daarnaast had de bank geen subjectieve wetenschap over de activiteiten.

De rechtbank is van oordeel dat de ING niet aansprakelijk is voor de schade die de klanten hebben aangericht. Het is immers vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat een bank pas verplicht is een onderzoek te starten naar haar klant, als feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dit geval is niet gebleken dat de bank wist van ongebruikelijke activiteiten. De bank was dan ook niet gehouden om onderzoek te doen naar de betaalopdracht. De conclusie luidt dat niet kan worden gesteld dat ING onzorgvuldig heeft gehandeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant