Uitspraak: Bank is veroordeeld om renteswapschade te vergoeden

In een tussenarrest werd door het hof geoordeeld dat de renteswapovereenkomst niet zou zijn gesloten. Ook werd gesteld dat voor de vaststelling van de schade de hypothetische en feitelijke situatie met elkaar moeten worden vergeleken.

Appelanten stellen dat een hogere afkoopsom is betaald. Het bedrag wat appelanten hebben aangevoerd is gebaseerd op een andere datum dan de werkelijke beëindigingsdatum. Appelanten zijn van mening dat voor de vaststelling van de schade een vergelijking moet worden gemaakt tussen de betaalde swaprente en het 3-maands Euribor-tarief, omdat variabel geleend zou worden. De bank stelt echter dat door de klant gekozen zou zijn voor een 10-jarige rentevast lening. Die zou overeenstemmen met de renteswap. De vaste rente zou in dat geval 6,38% zijn geweest.

Oordeel

Het hof heeft overwogen dat het rentetarief van 6,38% niet voor de hand ligt. In de hypothetische situatie ligt het niet voor de hand dat gekozen zou zijn voor een 10-jarige rentevast lening. In de feitelijke situatie is een rentepercentage van 5,90% betaald, het renteswaptarief van 5,00% + een opslag van 0,90%. Op dat moment was dat aanzienlijk lager dan het rentevast tarief van 6,38%. Het is niet aannemelijk dat in de hypothetische situatie het risico op stijgende rente op de koop toe werd genomen.

Het is volgens het hof aannemelijk dat in de hypothetische situatie een renterisico van 70% met een renteswap zou zijn afgedekt en dat voor 30% een renterisico zou worden geaccepteerd. In 2007 was immers ook een renterisico voor 70% afgedekt. Het gaat dan om een bedrag aan schade van 30% van € 250.000, dat kan worden vermeerderd met de wettelijke rente. De betaalde afkoopsom kan voor 30% voor vergoeding in aanmerking komen, te vermeerderen met de wettelijke rente. De kosten die zijn gemaakt voor bemiddeling kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Eerder oordeelde de rechter dat niet onrechtmatig werd gehandeld door de bank. Nu is geoordeeld dat de bank onrechtmatig heeft gehandeld en daarom een schadevergoeding dient te betalen. Er wordt uitgegaan van een hypothetische situatie. Ook wordt de bank veroordeeld in de kosten van het geding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant