Uitspraak: Bank moet binnen 24 uur voor eiser een bankrekening openen

Een Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) van X doet al meer dan 25 jaar zaken met de bank. De UBO wil op enig moment een bankrekening voor en namens X openen bij de bank. Er worden allerlei documenten aan de bank overlegd.

De bank heeft de aanvraag geweigerd. X wordt als verdachte aangemerkt in een strafrechtelijk onderzoek. Het zou gaan om fraude en corruptie. Om reputatieschade te voorkomen heeft de bank geweigerd om voor X een bankrekening te openen.

Het geschil

De bank stelt zich op het standpunt dat zij vrij is om al dan niet een bankrekening te openen. Gezien het feit dat de UBO veel in het nieuws komt, wil de bank mogelijke gevolgen voor de bank voorkomen. De verdenkingen en de negatieve publiciteit is voor de bank een reden om geen bankrekening te openen. Daarnaast zou veel met contant geld worden gewerkt in bedrijven zoals X, wat een onacceptabel risico vormt voor de bank.

UBO stelt zich op het standpunt dat alle benodigde documenten aan de bank zijn overhandigd en dat zij al meer dan 25 jaar klant is bij de bank. Zij is altijd transparant geweest tegenover de bank. Alle andere banken hebben geweigerd een rekening voor X te openen.

Gerecht in eerste aanleg

Banken hebben een belangrijke bijzondere maatschappelijke functie. Bedrijven moeten kunnen deelnemen aan het verkeer, en dat is niet mogelijk als zij geen beschikking hebben over een bankrekening. Banken hebben in beginsel de vrijheid om te beslissen over het aanbieden van een bankrekening, maar een weigering kan alleen als daar objectief gerechtvaardigde zwaarwegende redenen voor bestaan.

Er is geen dan wel onvoldoende sprake van een zwaarwegende grond voor de bank om een zakelijke relatie met X te weigeren. Er moet worden uitgegaan van de onschuldpresumptie. Op het moment dat UBO zou worden veroordeeld, dan zou dit kunnen leiden tot reputatieschade voor de bank.

Het verweer rondom contant geld slaagt niet, nu meerdere winkels veel met contant geld te maken hebben. Daarnaast zijn de financiële transacties van X volledig transparant en controleerbaar. Door te weigeren een zakelijke relatie aan te gaan zonder dat daartoe een redelijke grond bestaat, heeft de bank onrechtmatig gehandeld.

Zolang in de bodemprocedure niet anders wordt geoordeeld, dient de bank binnen 24 uur na betekenis van het vonnis een bankrekening te openen voor X, op voorwaarde dat de bank de zakelijke relatie mag opzeggen of ontbinden op het moment dat UBO strafrechtelijk wordt veroordeeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant