Uitspraak: Bank moet van de rechter een betaalrekening openen voor coffeeshop

X heeft een coffeeshop in de vorm van een eenmanszaak. X heeft nooit problemen ondervonden met politie, justitie of met de gemeente. Ook de vergunning werd wederom verleend, nadat een Bibob-onderzoek had plaatsgevonden. De coffeeshop werd geëxploiteerd via de privé-bankrekening van X. De bank had X erop gewezen dat dat niet was toegestaan. Daarom besluit X een opdracht aan B&D B.V. te geven om voortaan het geld van de coffeeshop te beheren en betalingen aan crediteuren te verrichten. De bank geeft dan wederom aan dat bankieren via B&D niet is toegestaan.

Op enig moment heeft X een bankrekening aangevraagd bij de ABN AMRO, maar de bank heeft de aanvraag afgewezen. De bank stelt dat een coffeeshop niet in het risicoprofiel van de bank past. Een hernieuwde aanvraag werd wederom afgewezen. De advocaat van X heeft bezwaar gemaakt. Er worden met de bank meerdere telefonische interviews gehouden. X verstrekt nadere informatie aan de bank. In een kort geding vordert X dat de bank een zakelijke bankrekening op zijn naam dient te openen.

Oordeel

Banken dienen voorafgaand aan de dienstverlening onderzoek te doen naar hun klanten in het kader van de Wwft. Zij moeten bepalen of er een risico is op witwassen of financiering van terrorisme. Het risico dient vervolgens door de bank te worden afgestemd met het integriteits- en acceptatiebeleid. Met de komst van de sanctiewet in 2020 is het niet langer toegestaan om cliënten met een verhoogd integriteitsrisico categoriaal te weigeren. Per coffeeshop dient te worden onderzocht of er concrete risico’s bestaan.

De rechter komt tot het oordeel dat de bank verplicht een betaalrekening moet openen voor de coffeeshop. Bij een vermoeden van fraude kan niet worden verwezen naar grote sommen contant geld en de ligging van de coffeeshop van de Belgische grens. De bank zou zoeken naar redenen om maar niet met X te hoeven contracteren. X kan bij geen enkele andere bank terecht, omdat hij steeds wordt geweigerd. Er bestaan geen concrete aanwijzingen voor witwassen of andere criminele activiteiten. Volgens de rechter bestaan onvoldoende redenen om X als klant te weigeren. De bank dient binnen één week een zakelijke bankrekening te openen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant