Uitspraak: Betaaldienstverlener is wettelijk verplicht om identiteit van klanten opnieuw te verifiëren

Consument maakt sinds november 2000 gebruik van een creditcard van ICS. In 2020 heeft de consument het verzoek gekregen om zich te identificeren. De creditcardmaatschappij wijst op de gevolgen als consument zich niet tijdig identificeert. De creditcard zou dan worden geblokkeerd.

Tweemaal is een herinnering gestuurd aan de consument, maar toch blijft de identificatie uit. De creditcard wordt geblokkeerd en de overeenkomst wordt opgezegd. De consument is het hiermee niet eens. Hij stelt dat de blokkade op de creditcard moet worden opgeheven en maakt bezwaar tegen het opnieuw (online) identificeren. De creditcardmaatschappij heeft aangeboden een werknemer langs te sturen die de identificatie kan uitvoeren, maar hiervan heeft consument geen gebruik gemaakt. Consument stelt zich dan ook op het standpunt dat hij niet gehouden is om zich opnieuw te identificeren.

Beoordeling

Op grond van de Wwft zijn financiële instellingen verplicht om de identiteit van klanten, zowel bestaande als nieuwe, te controleren en actueel te houden. Sinds 2018 zijn de eisen extra verscherpt. De banken en betaaldienstverleners zijn bevoegd om aan klanten te vragen of zij zich opnieuw kunnen identificeren. Indien een klant dit weigert, dan is de dienstverlener verplicht om de bestaande overeenkomst met de klant te beëindigen, aldus het Kifid. Het is niet onredelijk dat de creditcardmaatschappij na 20 jaar de gegevens van consument opnieuw wil controleren en actualiseren.

De wet schrijft niet voor hoe de identiteit moet worden gecontroleerd. Dit is de vrijheid die aan financiële instellingen wordt geboden. Wel worden er in de leidraad enkele voorbeelden genoemd, zoals het uitlezen van een chip en video-identificatie. Het is dus mogelijk dat een creditcardmaatschappij kiest voor een online methode. Indien een consument daaraan niet wenst deel te nemen, zijn de gevolgen voor hemzelf.

Het per aangetekende post verzenden van een gewaarmerkte kopie van een ID is onvoldoende om de identiteit van de consument te contoleren, omdat niet valt vast te stellen of de kopie van deze consument komt. De creditcardmaatschappij was gehouden de creditcard te blokkeren en de relatie op te zeggen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant