Uitspraak: Melding bij CBV heeft zware gevolgen

Consument zou betrokken zijn geraakt bij een aanrijding. De gevolmachtigde had alles hebben vergoed, maar is van mening dat er sprake is van opzet aanrijding. Als gevolg hiervan heeft de gevolmachtigde de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de externe registers en de Gebeurtenissenadministratie. Ook is er een melding gemaakt bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). De consument heeft hierdoor een klacht ingediend bij het Financiële Klachteninstituut Kifid.

Aanleiding

Op 7 oktober 2019 is het voertuig van de consument betrokken geraakt bij een aanrijding. De consument heeft de schade gemeld bij de autoverzekering. De gevolmachtigde heeft in eerste instantie de schade vergoed, maar heeft zich later op het standpunt gesteld dat sprake is van een geënsceneerde aanrijding (in scene gezet) en dat de consument de gevolmachtigde bij het indienen van de claim opzettelijk heeft misleid.

De gevolmachtigde heeft de gegevens van de consument voor de duur van acht jaar opgenomen in de Gebeurtenissenadministratie. Er is geen koppeling gemaakt met het Interne Verwijzingsregister (IVR). Wel zijn de persoonsgegevens opgenomen in het EVR en het Incidentenregister voor een periode van 5 jaar. Ook heeft de gevolmachtigde de incidentenregistratie gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV).

De Klacht

De consument stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van fraude en vordert van de gevolmachtigde de vergoeding van een bedrag van € 8.000,- in verband met de schade aan zijn auto en de door hem gemaakte advocaatkosten. Ook vordert de consument doorhaling van de registratie van zijn persoonsgegevens in de hierboven genoemde registers en ongedaan making van de melding aan het CBV.

Tot slot heeft de gevolmachtigde de reeds uitgekeerde schadevergoeding ter hoogte van € 5.650,- van de consument teruggevorderd en ook de bij de gevolmachtigde lopende reisverzekering van de consument per premie contractvervaldatum beëindigd.

Beoordeling

De gevolmachtigde stelt zich op het standpunt dat sprake is van opzet tot misleiding en dat daarom geen recht op uitkering bestaat onder de verzekering. Daarvoor moet komen vast te staan dat sprake is van opzet als oogmerk. Voor de opname van de persoonsgegevens van de consument moet sprake zijn van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld aan fraude.

Het enkele feit dat er onregelmatigheden zijn, is echter onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van opzet tot misleiding van de gevolmachtigde (in het kader van de uitkering) en om aan te nemen dat er sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld aan fraude.

CBV

Dit brengt de commissie tot de conclusie dat de registratie van de persoonsgegevens van de consument – nu deze zijn geplaatst in de sleutel van een opzet aanrijding – in de verschillende registers onterecht is. Deze registraties moeten daarom door de gevolmachtigde worden verwijderd. Ook de melding aan het CBV moet worden ingetrokken.

Voor wat betreft de vordering tot uitkering overweegt de commissie als volgt. De terugvordering van het uitgekeerde schadebedrag van € 5.650,- is onterecht nu niet is komen vast te staan dat sprake is van opzet tot misleiding. De consument hoeft dit bedrag daarom niet aan de gevolmachtigde terug te betalen.

Beslissing

De Commissie oordeelt dat de vordering tot verwijdering van de persoonsgegevens uit de Gebeurtenissenadministratie wordt toegewezen. Ook moet de gevolmachtigde de persoonsgegevens van de consument uit de (beperkte) externe registers (het Incidentenregister en het daaraan gekoppelde EVR) verwijderen. De melding van de incidentenregistratie bij het CBV moet worden ingetrokken.

De terugvordering van het uitgekeerde schadebedrag van € 5.650,- is onterecht. De consument hoeft dit bedrag daarom niet aan de gevolmachtigde terug te betalen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant