Uitspraak: Niet meewerken aan vrijgeven zekerheden leidt niet tot zorgplichtschending door bank

X is directeur-grootaandeelhouder van X Beheer en Exploitatie B.V. Tot 1 mei 2014 exploiteert X een apotheek. X is indirect bestuurder en beherend apotheker. De ABN AMRO heeft aan X en aan de gelieerde rechtspersonen kredieten en leningen verstrekt. Er worden zekerheden verstrekt, waaronder een hypotheek op het pand van de apotheek, een ander pand en een stuk land.

X heeft op enig moment zijn apotheek aan een apothekersgroep verkocht. Er is overeengekomen dat de koopprijs in delen zal worden betaald. Ook zal de ABN AMRO haar zekerheden vrijgeven. De bank heeft aangegeven dat zij haar zekerheden pas vrijgeeft als de volledige koopprijs is voldaan.

De apothekersgroep heeft niet aan haar betaalverplichtingen voldaan, waardoor de zekerheden niet zijn vrijgegeven. X en de apothekersgroep hebben elkaar over en weer in gebreke gesteld wegens het uitblijven van betaling. De apothekersgroep heeft de koopovereenkomst ontbonden.

X heeft de bank aansprakelijk gesteld voor de gelede schade. Ook wordt een procedure gestart tegen de apothekersgroep. Alle vorderingen worden in kort geding, eerste aanleg en hoger beroep afgewezen. De apotheek van X wordt in september 2017 failliet verklaard. De curator heeft de vorderingen op de bank aan X gecedeerd.

Geschil

X stelt zich op het standpunt dat de bank zich niet aan de afspraken heeft gehouden die zijn gemaakt ten aanzien van het vrijgeven van rechten. Subsidiair zou de bank haar zorgplicht hebben geschonden door de zekerheden niet vrij te geven.

Oordeel rechtbank

Niet kan worden geoordeeld dat met de bank is afgesproken dat zij zekerheden zou vrijgeven. Daarom kan niet worden gesproken van een tekortkoming. Ook heeft de bank in correspondentie meermaals aangegeven dat zij slecht tot vrijgave zou overgaan als de koopsom volledig was voldaan. Daarom kan niet worden gesproken van een gerechtvaardigd vertrouwen.

Ook is geen sprake van een onrechtmatige daad of schending van de bancaire zorgplicht door de bank. Het kon niet van de bank worden verwacht dat zij de zekerheden zou vrijgeven. De vorderingen van X worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant