Uitspraak: Rabobank heeft haar zorgplicht niet geschonden bij advies aandelen

De bank heeft A in 1997 geadviseerd ten aanzien van het aangaan van een belegpensioenpolis. Er wordt 100% inleg belegd in een aandelenfonds. Er wordt niet belegd in een garantiefonds. A heeft twee koopsompolissen bij de betreffende bank die in 2007 vrij komen te vallen. De accountant van A heeft geadviseerd om in 2008 de waarde van die vrijgevallen polissen te beleggen in een belegpensioenpolis. Het gaat om een bedrag van bijna 60.000 euro.

In 2008 worden de bedragen in het aandelenfonds omgezet naar een garantiefonds en in 2011 laat A het vermogen met verlies vervroegd uitkeren. A heeft gesteld dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden, omdat zij nooit had mogen adviseren om in aandelenfondsen te beleggen.

Vordering

A vordert een bedrag van ruim 80.000 euro van de bank. Dit zou de schade zijn die zij heeft geleden door een verkeerd advies. Volgens A had de bank moeten adviseren om in een garantiefonds te beleggen.

De bank stelt dat A wist of moest weten dat hij er niet voor heeft gekozen om in een garantiefonds te beleggen. Uit de waardeontwikkelingen kon worden begrepen dat geen vast rendement zou worden behaald. Als A wilde klagen, dan had zij dat binnen twee jaar na het afsluiten daarvan moeten doen. Pas 15 jaar na het advies is de bank aansprakelijk gesteld, wat volgens de bank veel te laat is. Ook stelt de bank dat A had moeten begrijpen dat er risico’s waren verbonden aan de beleggingen bij Zwitserleven.

Oordeel rechtbank

A had moeten weten dat hij belegde in een aandelenfonds en dat geen sprake was van een vast rendement. A heeft enige ervaring met verschillende financiële producten. Het investeren in aandelen brengt altijd risico’s mee; dit is van algemene bekendheid. De bank heeft gebruikelijk en verantwoord geadviseerd. Een beurscrash is niet voorzienbaar, ook niet voor een bank. Daarom is ook geen sprake van onzorgvuldig handelen tijdens de looptijd van de betreffende polis. Volgens de rechtbank is niet gebleken van een zorgplichtschending. Het beroep van de bank op verjaring en rechtsverwerking wordt wel verworpen. Vanaf het moment dat A schade leed is de verjaringstermijn pas gaan lopen. De rechtbank wijst alle vorderingen af en A wordt veroordeeld in de proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant