Uitspraak: RBC Royal Bank (Aruba) moet bankrelatie voorzetten

RBC Royal Bank heeft een jarenlange bankrelatie met Union Caribe opgezegd. Union Caribe is een van de grotere geldtransactiebedrijven. De Centrale Bank van Aruba houdt toezicht op Union Caribe. Het is voor Union Caribe onmogelijk om haar bedrijf te exploiteren zonder bankrekening.

Niet is gebleken dat Union Caribe zich schuldig maakt aan enige feiten als witwassen of terrrorismefinanciering of deelneming daaraan. In kort geding heeft Union Caribe gevraagd om voorzetting van de jarenlange bankrelatie.

Beoordeling

De Centrale Bank van Aruba heeft op zitting aangegeven dat Union Caribe nog nooit is aangepakt of op de vingers zou zijn getikt “omdat haar bedrijfsvoering niet in overeenstemming zou zijn met haar vergunningsvoorwaarden en/of dat zij in strijd zou handelen met de wet en/of andere voor haar geldende voorschriften”.

Daarnaast heeft Union Caribe gerechtvaardigde belangen bij de instandhouding van de bankrelatie. Ook als aansluiting wordt gezocht bij de maatstaven van redelijkheid en billijkheid dan kan RBC Royal Bank niet overgaan tot opzegging. Er is geen zwaarwegende grond aanwezig die de opzegging kan rechtvaardigen. In de kort geding procedure is niet gebleken van een dergelijke zwaarwegende grond. Ook bestaat geen reden om een dergelijke zwaarwegende grond op voorshands aanwezig te achten. De vordering van de voorzetting van de jarenlange bankrelatie wordt toegewezen.

RBC moet de relatie voortzetten. Niet is gebleken dat Union Caribe wet- en regelgeving heeft overtreden. Ook is geen sprake (althans niet gebleken) van een zwaarwegende opzeggingsgrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant